Hemtjänstgranskningen: Diskriminering att välja bort personal med utländsk bakgrund

2:40 min

Det är diskriminerande att låta hemtjänstmottagare välja bort personal på grund av härkomst. Det konstaterar Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett tillsynsbeslut efter P4 Västernorrlands granskning.

Granskningen visade att det var möjligt för brukarna att välja bort personal med utländsk bakgrund i alla kommuner i Västernorrland, vilket är diskriminerande, konstaterar DO i sitt beslut.  

– Vi har inte tittat på om man i något enskilt fall har utsatt någon arbetstagare eller arbetssökande för diskriminering, men eftersom vi vet att den här frågan är viktig så var det angeläget att redogöra för rättsläget, säger Claes Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Kommunerna har inte möjlighet att tillmötesgå önskemål från brukare om att slippa personal med utländsk bakgrund, enligt DO.

– Gör man det – tar man sådana hänsyn så får man generellt anta att det är en överträdelse av diskrimineringsförbudet, konstaterar Claes Lundstedt på Diskrimineringsombudsmannen.

Samtidigt är Diskrimineringsmannen, DO, nöjd med det arbete mot diskriminering som kommunerna beskrivit och går inte vidare med ärendet.

– Men vi kan komma att följa upp det. Vi har inte sagt när det kan bli, men det är absolut en möjlighet vi har och det ska man vara medveten om, säger Claes Lundstedt på DO.