På plats i Almedalen

Skavsta byggs ut – dubbelt så många resenärer 2040

1:42 min

Antalet flygresenärer som reser till och från Skavsta flygplats kommer nästan att fördubblas till år 2040, enligt en prognos som Nyköpings kommun gjort tillsammans med flygplatsen.

Nyköpings kommun, Skavsta flygplats och byggbolaget Skanska har nu ingått en avsiktsförklaring om att utveckla och bygga ut flygplatsen och området intill.

– Skavsta ska bli en unik mötesplats där flyg och tåg knyts ihop. Det finns planer på en upplevelseanläggning kring miljö och vi tror att området kommer att användas mycket till konferenser, företag och kontor, säger Urban Granström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

I år väntas cirka 3 miljoner människor resa till och från Skavsta, men eftersom flygresandet ökar visar den prognos som tagits fram att 5,7 miljoner resenärer kommer att nyttja Skavsta flygplats år 2040.

Under 2017 hade flygplatsen 2 132 072 resenärer.

Nyköpings kommun besöker nu Almedalsveckan tillsammans med Skavsta flygplats och Skanska för att presentera sina idéer och visioner på ett seminarium imorgon tisdag.