Polisutrustning försvinner – riskerar hamna hos kriminella

1:58 min

Allt mer polisutrustning försvinner från skåp och väskor hos polisen. Problemen har ökat och ledningen bedömer situationen som allvarlig. Utrustningen riskerar att hamna hos kriminella.

– Om inte vi har koll på våra grejer och andra kan presentera sig som poliser har man ju möjlighet att begå brott av olika karaktär, säger Michael Lindkvist, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Norrköping.

Störst problem med försvunnen utrustning är det i Linköping och Norrköping, enligt intern information till anställda i polisregion öst, som Sveriges Radios P4 Östergötland tagit del av. Ledningen beskriver det som ett "eskalerande problem" och uppmanar medarbetare att inventera sin personliga utrustning och låsa klädskåpen.

Michael Lindkvist tror att svinnet i första hand beror på att kollegor lånar av varandra, kläder som till exempel hänger på tork.

Det finns en marknad för stulen polisutrustning. På några sajter hittar vi polisskjortor och en overall till salu.
Det förekommer också att polisen själva säljer utrustning. För några år sedan dömdes en polis i Stockholm efter att ha sålt gamla kläder som skulle bytas ut. 

Någon dataregistrering av vilken utrustning en polisanställd har finns inte inom polisen, något som den fackliga organisationen Polisförbundet efterlyst. 

Hur fungerar det idag - kvitterar man ut en skjorta eller par byxor? 

– Ja, det följer vi upp med vilken frekvens man kvitterar ut uniformspersedlar. Blir det mycket under kort tid då signalerar utrustningsförrådet att det är något mystiskt, säger Michael Lindkvist. .

Om kriminella kommer över polisutrustning så är det också en säkerhetsfråga för polisen. 
 
Just nu är det Almedalsveckan i Visby, finns det någon fara för säkerheten där när man vet att det finns polisutrustning på drift?

– Ja, det kan man inte utesluta att det är allvarligt om det kommer människor som har ett uppsåt att begå att genomföra någon aktion eller aktivitet under Almedalen och vi själva och allmänheten tror att det här är kollegor till oss, säger Michael Lindkvist.