Lars Ohly lämnar Kuba-förening

Efter att ha fått mycket kritik för att vara medlem i Svensk-kubanska föreningen har vänsterpartiets partiledare Lars Ohly nu bestämt sig för att lämna föreningen. Han vill inte vara med i en lydorganisation till den kubanska regimen.

– Jag har inte förnyat det medlemskapet, säger Lars Ohly. Anledningen är att jag var i en radiodebatt i december förra året med ordföranden i Svensk-kubanska föreningen och han vägrade erkänna att Sovjetunionen var en diktatur. Han menade att jag gick USA:s ärenden när jag var kritisk mot bristande mänskliga rättigheter och demokrati på Kuba. Då vill man inte ha en bred solidaritetsrörsle för Kubas rätt till självständighet. Då vill man ha en organisation som slaviskt följer det som den kubanska regimen säger och då är jag inte intresserad att vara medlem längre.

De sakerna måste du väl ha känt till tidigare?

– Det har funnits många medlemmar i Svensk-kubanska föreningen som har varit kritiska till den politiska utvecklingen och krävt mer av demokrati och yttrandefrihet men som samtidigt har haft en grundläggande solidaritet med Kubas rätt att stå upp mot USA:s ekonomiska krigföring.

Vad skulle få dig att gå in i föreningen igen?

– Det skulle vara om man formade den till en solidaritetsrörelse som inte blundar för de övergrepp som sker i det kubanska samhället och som tar avstånd från de fängslanden av människor utan rättegång som har skett och dödsstraff som utdömts och som klart tar avstånd från inskränkningarna av yttrande- och tryckfriheten.

Fick du några reaktioner när du lämnade föreningen?

– Nej, och jag gjorde det inte med buller och bång utan jag slutade betala min medlemsavgift. Jag har inte gjort det som en markering för att försvåra för dem som vill vara kvar.

Många av dina partikamrater är väl fortfarande kvar i den här föreningen?

– Många av dem resonerar precis som jag. De vill se en solidaritetsrörelse med Kubas rätt till självbestämmande men de vill inte se en lydorganisation till den kubanska regimen.

Du tycker inte att de ska lämna organisationen?

– Det får var och en avgöra alldeles själv, säger vänsterpartiledaren Lars Ohly.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se