Socialchefen i Ånge om DO:s besked om diskriminering

1:34 min

Diskrimineringsombudsmannens besked att det inte är tillåtet för hemtjänstmottagare att välja bort personal med utländsk bakgrund är viktigt för framtiden. Det konstaterar socialchefen i Ånge Katarina Persson.

För ett år sedan visade P4 Västernorrlands granskning att hemtjänstmottagare kunde välja bort utländsk personal i samtliga kommuner i Västernorrland. Men det är inte tillåtet, enligt Diskrimineringsombudsmannens beslut igår.

En av de kommuner som pekades ut i granskningen var Ånge. 

Avgörande fråga i framtiden för oss om vi ska ha personal. 

– Domen är helt riktig. Det är en avgörande fråga i framtiden för oss om vi ska ha personal. De med utländsk härkomst är oerhört viktig för att vi ska kunna bedriva vård och omsorg i framtiden, säger Katarina Persson, socialchef i Ånge.

Hur är det idag inom hemtjänsten i Ånge? Finns det personal som känner sig diskriminerad på grund av sin härkomst?

– Det tror jag alltid det kommer finnas. För själva klimatet i samhället är ganska tufft nu. 

Trots att Diskrimineringsombudsmannen säger att det är inte är tillåtet att välja bort hemtjänstpersonal med utländsk bakgrund kommer de inte att gå vidare med frågan. De är nöjda med kommunernas svar.