Kims klimatval del 1

Klimatforskaren Kim: Politiken räcker inte för att klara klimatmålet

5:27 min
  • Sverige har en av världen mest ambitiösa klimatmål, men hur ser partiernas klimatpolitik ut och kan de övertyga en klimatforskare?
  • Forskaren Kim Nicholas är från USA och blev svensk medborgare. I år ska hon för första gången rösta i riksdagsvalet.
  • Som ny väljare med klimatet i fokus har Ekot låtit henne träffa riksdagspartierna och fråga ut dem om deras klimatpolitik. Det här är den första delen av fyra.

– Det känns spännande men nervöst också, säger Kim Nicholas.

Klimatforskaren Kim Nicholas befinner sig långt från barndomens vingård i Kalifornien. Hon står utanför riksdagen.

Förra året blev Kim svensk medborgare och som ny väljare med klimatet i fokus har vi låtit henne träffa partiernas klimatpolitiska talespersoner.

Intresset för miljö och politik har hon med sig från uppväxten, familjen höll på med jordbruk och mamman var republikansk politiker. Själv blev hon klimatforskare

– Jordbruk var en stor del av min familj och ett stort intresse, det blev senare ett forskningsintresse, säger hon.

För sju år sen fick hon jobb vid Lunds universitet och bestämde sig för att stanna.

Förra året blev Kim känd för en studie om vilka livsstilsval i rika länder som är mest effektiva för klimatet. Resultatet blev: lev flygfritt, bilfritt, köttfritt - och skaffa färre barn

Vi börjar med att träffa Socialdemokraterna, som sitter i regering med Miljöpartiet, Åsa Westlund är partiets miljöpolitiska talesperson och Kim frågar hur klimatpolitiken hänger ihop med partiets värderingar.

– Detta kommer att kräva en väldigt stor omställning av samhället. Vissa industrier och företag kommer inte att klara den här utmaningen, utan tillverkar produkter som vi inte kommer att efterfråga när vi efterfrågar mer gröna och mer klimatsmarta saker. Då är det viktigt att människor inte blir rädda för omställningen utan vet att samhället finns där för mig, som att jag kan få en ny utbildning och ett nytt jobb i något annat företag. Därför ser jag det som att vår politik för social sammanhållning, jämlikhet och att man inte blir lämnad själv när man blir arbetslös är en väldigt viktig del av vår klimatpolitik, säger Åsa Westlund.

Hon säger att vi behöver både ny teknik och ändra vår livsstil för att minska klimatutsläppen. Regeringen har bland annat infört ett stöd till industrin och ställer krav på ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Men även konsumtionen behöver minska och ett exempel är köttet.

– Första steget är bättre klimatmärkning på livsmedel och börja med de tydligast klimatbovar.

I ett annat rum i riksdagen sätter sig Moderaternas miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard ner i en soffa, rakt under ett porträtt av Margeret Thatcher. Hon berättar att Thatcher var engagerad i miljöfrågor, bland annat för att ta bort skadliga freoner.

Medan Socialdemokraterna betonar fördelningspolitik, industrins och samhällets omställning, lyfter Moderaterna fram teknik, innovationer och kostnadseffektiva åtgärder som exempelvis internationella klimatinvesteringar.

– Jag tror att Sverige kan spela en stor roll, som att bidra med pengar till länder där man har lite enklare att sänka sina utsläpp. Vi satsar tre gånger så mycket som regeringen i vår miljöbudget på att minska utsläppen i andra länder och det tycker jag faktiskt är en moralisk skyldighet. Vi kan också bidra genom att skapa just de här teknikerna och innovationerna som vi kan exportera och skapa global nytta runt om i världen.

Hon tycker att varje människa ska ta ansvar för att konsumera klimatsmart, som att köpa mer svenskt kött. Och statens roll ska vara att informera mer.

– Jag tycker att vi ska ta ansvar så till vida att vi ska se till att människor får den informationen som de behöver för att kunna göra bra val.

Här lämnar vi Moderaterna.

Partierna efterfrågar mer forskning och ny teknik, men Kim berättar att klimatforskare efterfrågar fler politiska lösningar. Hon tycker att teknik är viktigt men även livsstilsförändringar, som att konsumera mer klimatsmart. Klimatmärkning är ett vanligt förslag.

– Enligt studier minskar folk sin köttkonsumtion en del med hjälp av klimatmärkning men om alternativet är billigare så ger det mycket större effekt.

Kim säger att märkning ger större effekt om det kopplas ihop med andra styrmedel, som lägre pris, men hon tycker inte att klimatmärkning kan ses som den enda lösningen för att minska konsumtionen.

Även om Sverige har ett ambitiöst klimatmål är Kim ibland orolig att klimatet inte kommer att prioriteras.

– Det är inte någonting vi kan ta för givet, att bara för att vi har klimatmålet så kommer vi att nå dit. Just nu räcker inte politiken för att nå målet. Vi måste göra mer och det är möjligt, vi är på väg dit, men det kan hända att andra områden blir högre prioriterade.