Kims klimatval del 2

Lokala eller globala klimatinsatser – så skiljer sig KD och SD

5:13 min
  • Klimatproblemet är globalt och partierna skiljer sig åt när det gäller var Sverige ska prioritera att minska klimatutsläppen.
  • Som ny väljare har vi låtit klimatforskaren Kim Nicholas träffa partiernas klimatpolitiska talespersoner, i serien Kims klimatval.
  • I del två av Kims klimatval träffar Kim två partier som står långt ifrån varandra i frågan, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

– Jag kommer från Kalifornien från början, från ett vingårdsområde som heter Sonoma, säger Kim Nicholas.

Kim Nicholas är klimatforskare från USA som sedan sju år tillbaka jobbar vid Lunds universitet. Hon blev svensk medborgare förra året och som ny väljare vill Kim ta reda på mer om den svenska klimatpolitiken och vi har låtit henne träffa partiernas klimatpolitiska talespersoner.

Kristdemokraternas Lars Thunberg är kommunalråd i Helsingborg och partiets talesperson i klimatfrågor. Grön skatteväxling, höghastighetståg och att minska fossila subventioner är tre viktiga sakfrågor, men partiets grund handlar om att ta hand om skapelsen.

– Kristdemokraterna har en ideologi som baserar sig bland annat på förvaltarskapsprincipen som säger att vi ska vara skapelsen brukare och förvaltare, och inte skapelsens herrar.

Hur kopplar ni ihop klimatfrågan med de andra prioriterade områdena inom Kristdemokraternas partipolitik?

– Klimatfrågorna hör ju ihop med de stora miljöfrågorna och med förvaltarskapsprincipen som är vår grund, men för oss är också familjepolitiken väldigt viktig och barnperspektivet som vi försöker ha med som en grund i alla politiska beslut.

Thunberg lyfter fram flera lokala miljöinitiativ i Helsingborg, partiet har bland annat varit med och infört ett klimatväxlingsprogram där en extra avgift läggs på anställdas flygresor som istället finansierar kollektivt resande.

– Kommunerna har en stor möjlighet idag att kunna gå före och ta lite snabbare kliv och spänna bågen lite högre än vad de nationella och de internationella överenskommelserna.

Här lämnar vi det lokala för att träffa Sverigedemokraterna som inte står bakom de svenska klimatmålen utan vill hellre jobba internationellt för att få ner klimatutsläppen.

Martin Kinnunen är Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson. Vi slår oss ner i biblioteket i partiets korridor i riksdagen.

– Ja, Sverige är ju en liten del av världen och vårt perspektiv är framförallt att försöka fokusera mer på att det här är framförallt ett globalt problem. Det är inte någonting som Sverige kan lösa utan vi vill försöka styra in diskussionen mer på forskning, utveckling och ny teknik. Lösningar som kan skapa nytta i de delar av världen där det sker en betydande tillväxt av utsläpp av växthusgaser och där utsläppen i första hand finns, om man vill göra skillnad.

Sverigedemokraterna vill satsa på kärnkraft, mer forskning och teknikutveckling. och tvärtemot många andra partier tror dom inte på att Sverige ska vara ledande i klimatpolitiken.

– Det är den här föregångspolitiken. Det är väl det som präglar svensk politik på klimatområdet, om vi gör någonting så kommer andra vilja göra det också. Jag skulle vilja se mer forskning på det området, och det finns ett par studier och rapporter som har publicerats. De talar i och för sig emot detta, framförallt när det handlar om en liten ekonomi som den svenska.

Här lämnar vi Sverigedemokraterna men inte föregångspolitiken. Kim berättar att det finns delade meningar bland klimatforskare, å ena sidan finns risken att ingen annan följer efter och att det kan bli dyrt, å andra sidan kan Sverige inspirera andra länder och leda en teknikutveckling. Men hon ser en större risk att vi fortsätter som vanligt och än att gå före och minska utsläppen.

– Från mitt perspektiv skulle jag säga att Sverige har en stor möjlighet att bli ledande och att visa vägen framåt, både med teknik och en politik som fungerar för att ha både bra livskvalitet och samtidigt nollutsläpp.

För att nå klimatmålet med nollutsläpp av växthusgaser till 2045 menar Kim att det är viktigt att vi jobbar på alla nivåer, för vi har inte tid att vänta.

– På internationell nivå finns ramverket från FN:s Parisavtal och nu handlar det om att länder, städer, företag och individer gör allt för att nå nollutsläpp av växthusgaser. Det är jätteviktig att ta ett stort steg framåt på alla nivåer för att nå målet, säger Kim Nicholas.