Så många barn i världen är provrörsbarn

Mer än 8 miljoner barn har hittills fötts med hjälp av provrörsbefruktning, så kallad IVF. Det har rapporterats på en internationell konferens.

Forskare har samlat in data av lyckade provrörsbefrukningar de senaste decennierna.

På en stor internationell konferens i Barcelona om assisterad befruktning, ESHRE, presenterades resultatet. 

Sedan det första provrörsbarnet Louise Brown föddes år 1978, uppskattar forskarna att det fötts mer än 8 miljoner barn i världen med hjälp av IVF.

Referens: Dr David Adamson. European society of human reproduction and embryology. 3 juli 2018.