Lösningsmedel och rökning kopplas till större risk för MS

Personer med vissa genvarianter kopplade till MS kan ha större risk att insjukna i sjukdomen om de också har utsatts för lösningsmedel och rökning. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.

I studien ingick drygt 2 000 personer som har diagnosticerats med den neurologiska sjukdomen MS, och nästan 3 000 friska personer. Deras blod analyserades och de fick svara på frågor om vanor.

Forskarna såg att personer som både hade genvarianter kopplat till MS, hade utsatts för lösningsmedel så som målarfärg, och dessutom varit rökare – hade 30 gånger högre sjukdomsrisk än personer utan de här riskfaktorerna.
 
Den här studien har publicerats i tidskriften Neurology. Enligt forskarna behöver dock fler studier göras för att kunna fastställa några säkra orsakssamband.
 


Referens: Hedström, AK. Organic solvents and MS susceptibility; interaction with MS risk HLA genes. Neurology 3 juli 2018. DOI:10.1212/WNL.0000000000005906.