Lördagen 7 juli 2018

Inte bara gener avgör om öringen vandrar

5:51 min

Öringen är ju en vandrande fisk, som föds och leker i rinnande vatten men som lever resten av sitt vuxna liv i hav eller insjö. Som havsöring och insjööring.

Bäcköringen däremot, är samma art men den lever hela sitt liv i vattnet där den kläcktes.

En del av dem vandrar säker en del i det rinnande vattnet, men det byter aldrig skepnad och blir till smolt, säger vattenekologen Åsa Enefalk från Karlstads universitet. 

Gener spelar en viss roll om öringen blir vandrande eller inte, men miljöfaktorer spelar också roll. Yngel från en och samma bäck kan utvecklas olika. 

Reporter Joacim Lindwall.