Utredningstiderna för mord ökar

1:06 min

Polisens handläggningstider för att utreda mord och dråp ökade med 29 dagar under 2017. En förklaring kan vara de skjutningar i kriminella miljöer som tiodubblats sedan början av 90-talet.

Tiden från att en anmälan som gäller mord eller dråp kommer in till polisen, fram tills ärendet presenteras för en åklagare som kan fatta beslut om åtal ska väckas eller inte, har det senaste året ökat med 29 dagar.

– Karaktären på morden har också förändrats. I början på 90-talet då var det betydligt vanligare med alkoholmissbrukare som dödade varandra i bostäder. Relativt lättuppklarade eftersom de kände varandra. Istället så hart det blivit flera sådana här skjutningar med dödlig utgång i kriminella miljöer och de är betydligt mer svåruppklarade, säger Mikael Rying som är kriminolog på polisens nationella operativa avdelning, Noa.

2015 och 2016 var utredningstiden drygt 170 dagar, alltså ungefär 5,5 månad. Förra året ökade utredningstiden med 29 dagar, och en genomsnittlig utredning tog då 201 dagar. Det är dock inte alla fall som blir lösta, utan de fortsätter istället kräva resurser.

– Det man kan se är att in början på 90-talet låg vi på mellan 80 och 90 procents uppklarning på det dödliga våldet. I dag ligger vi på strax under 70 procent, säger Mikael Rying, som är kriminolog på Noa.  

Även här är det mord i kriminella miljöer som påverkar statistiken. När det kommer till dödliga skjutningar i kriminella miljöer är det bara 21 procent som klaras upp.

– Det kräver enorma resurser av polisen för att kunna utreda de här brotten. En stor del blir heller inte uppklarade men det krävs fortfarande de här resurserna. Det tar naturligtvis resurser från andra typer av dödligt våld.

Utredningstiderna går upp och ner och det är svårt att redan nu säga vad senaste årets ökning betyder. Det är även fler saker som kan påverka hur lång tid en utredning tar.

– Det varierar från år till år, och det kan bero på om man har särskilt svåruppklarade fall. Det kan även bero på belastningen hos Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, hur många fatt det är frågan om. Det kan bero på en mängd olika saker, säger Mikael Rying.