Kommuner går miste om statliga pengar

2:48 min

Små kommuner går miste om statliga pengar, då de riktade bidragen i praktiken innebär en administrativ börda.

Samtidigt som regeringen har skjutit till mycket pengar till kommunerna för de nyanlända eleverna, innebär de här riktade statsbidragen i praktiken en administrativ börda för de mindre kommunerna.

Små kommuner som Ekot har talat med vittnar om att de går miste om bidrag för att de inte har resurser att söka dem. 
 
– Statsbidragen har ökat offantligt. Går jag tillbaka ännu några år vet jag att jag kanske tillhandahöll fem typer av statsbidrag. Nu hanterar vi nog 30 statsbidrag per år, berättar Drina Prgomet, förvaltningsekonom i Olofström.

Hur mycket av din och dina kollegors tid läggs på att söka dessa?
– Det tar jättemycket tid. Vi har också fått ta stöd av en kollega som har fått hjälpa mig att söka statsbidrag.

Riktade stadsbidrag är pengar som kommunerna kan söka för allt från läslyft till elevhälsa och fritidshemssatsningar och skolgårdsupprustningar.

Under den här regeringen har mängden statsbidrag som betalats ut gått från knappt sju miljarder 2014 till drygt 15 miljarder 2017. Det är mer än en fördubbling.

Antalet statsbidrag som kommunerna kan söka till skolan har också ökat, från 41 till över 50 bidrag. Detta trots att regeringen själv lovat att minska antalet riktade statsbidrag.

– Det är klart att man vill ha pengar. Men man ser ju dels att det saknar en långsiktighet. Man kanske får pengar för att öka bemanningen men så får man dem under ett par år och sedan när pengarna är slut så är frågan, ska vi minska bemanningen eller ska vi finansiera det själv,
säger Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges Kommuner och landsting, SKL och fortsätter:

– Det fragmentiserar verksamheten. Det gör det svårt för kommunen själv att styra.

Hur många vore rimligt?
– Fyra fem stycken borde väl räcka.

Utbildningsminister Gustav Fridolin säger att regeringen vill minska antalet riktade statsbidrag till skolan.

Framförallt genom de en och en halv miljard som regeringen avsatt i år för att öka jämlikheten i skolan och som kommer att fördelas till kommuner efter behov.

I och med det menar han att man kan rensa i antalet bidrag.

Det har varit fel av tidigare regeringar och det är ett dåligt system som också jag behövt använda mig av. För det är det system som varit till buds. Nu ändrar vi det.

Hur ska man kunna lita på dig när man ser att under din tid som minister så har statsbidragen ökat. Nu säger du att de ska minska men, det har ju faktiskt ökat?
– Ja, jag har tillfört mer pengar till skolan. Det var mitt grundläggande vallöfte att bryta med de nerskärningar som innebar att under föregående regering skars nästan 10 000 medarbetare bort från svensk skola. Under vår regering har nästan 30 000 medarbetare anställts mycket på grund av statliga pengar och då har jag behövt jobba i det system som finns.