Nervcell viktig för inlärning hittad

2:23 min

Kan vi styra vår förmåga att lära oss saker? Det har forskare på Uppsala universitet studerat och upptäckt att en specifik nervcell verkar ha en viktig roll när det kommer till inlärning.

Den nervcell som forskarna studerade heter OLM men kallas också grindvaktaren. Det eftersom den hjälper till att bestämma om något är nytt och borde släppas in för att bli till ett minne eller om det är något man redan vet.

Studien är gjord på möss och med hjälp av den moderna tekniken optogenetik kunde forskarna, genom att lysa på cellen, antingen aktivera eller stänga av dess funktion.

Och efter ett minnestest med mössen såg forskarna att djuren som fick cellen aktiverad mindes sämre eftersom grindvaktaren inte släppte in något nytt minne. Och när de istället avaktiverade nervcellen var mössen bättre på att lära sig. 

– Att förstöra inlärningsprocesser tror vi är enklare än att faktiskt förbättra dem. Men när vi såg det här motsatta, alltså när vi inaktiverade nervcellen och fick en förbättrad inlärning då blev vi förvånade och tyckte det var väldigt spännande, berättar Klas Kullander som är professor vid institutionen för neurovetenskap. 

Att kunna förbättra inlärningen ger hopp om att kunna hjälpa människor som har problem med närminnet, exempelvis för personer med begynnande alzheimers eller annan demens.

Men än så länge har man bara bekräftat nervcellens funktion i möss, så nästa steg bli att undersöka det här på större djur och sen förhoppningsvis människa.

– Vi har stort hopp till det här fyndet. Vi hoppas på att kunna bekräfta det här i grisen och då är nästa steg att försöka lista ut hut vi ska testa det här kliniskt i människa, säger Klas Kullander som ligger bakom studien.

Referens: Siwani et al., OLMa2 Cells Bidirectionally Modulate Learning, publicerad i Neuron 5 juli 2018, https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.06.022