Försörjningen i krig ska stärkas

1:43 min

Regeringen vill att företag ska stärka totalförsvaret och bland annat börja lagra mat så att svenska folket inte svälter ihjäl i händelse av kris eller krig. Idag beslutade man att utreda hur det ska gå till.

– Vi har ett civilt försvar som rustades ner kraftigt och som vi nu har börjat bygga upp igen. Men vi har en lång resa att göra här, och det är viktigt med långsiktighet och uthållighet när man bygger en sådan här organisation, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Under kalla kriget hade Sverige en organisation med så kallade K-företag, krigs- eller krigsviktiga företag, som var skyldiga kunna leverera varor och tjänster även i krig. Regeringen tillsätter nu en utredning om hur det ska återinföras. Enligt försvarsministern handlar det om att säkra elförsörjning, elektronisk kommunikation, transportinfrastruktur, finansiella tjänster, drivmedel och förnödenheter i händelse av kris eller krig.

– Näringslivet är en viktig grundbult i hela samhället. Att inte koppla det till totalförsvaret och att inte ha K-företag gör att vi inte får ett helt och fungerande system, säger Hultqvist. 

Utredningen ska titta på möjligheterna för staten att såväl ställa krav på näringslivet som att öka incitamenten för viktiga företag att ta hänsyn till totalförsvarets behov. Men om det landar i ekonomiska incitament vill Hultqvist inte spekulera i. 

– Jag är inte beredd att lova ut nåt sånt idag. Men självklart finns det en ekonomisk sida av detta. Och det finns naturligtvis också en avtalssida. 

Försvarsberedningen, där alla riksdagspartier ingår, föreslog i december förra året att Sverige i en krissituation måste kunna klara sig själv i åtminstone tre månader.

Utredningen ska lägga fram sina förslag i december 2019.