Livsviktigt med kontinuitet i vården

1:56 min

Att träffa en och samma läkare kan vara livsviktigt för dig som patient visar en ny studie från University of Exeter.

Kontinuitet i vården brukar benämnas som viktigt och bra ur patientsynpunkt. Att man känner sig trygg och att bemötandet är viktigt både psykiskt och socialt. Men i denna studie har forskarna istället studerat patienters risk för att dö kopplat till hur kontinuerligt man träffat en och samma läkare.

Forskarna har gjort en sammanställning av 22 olika studier och analyserat deras resultat. Sen har de följt upp alla patienter för att se om det fanns någon skillnad i överlevnad beroende på graden av kontinuitet. 

Det forskarna såg var att patienter som gick till en och samma läkare hade bättre överlevnad. Vilket kan ha flera rimliga förklaringar. 

– Patienten känner sig tryggare och det innebär att den information som ges kanske tas in bättre. En annan faktor kan va att läkare som känner patienten kan vara mer observant på förändringar, säger Peter Allebeck, professor socialmedicin på Karolinska institutet. 

I Sverige träffar vi sällan en och samma läkare vilket främst förklaras med att vi inte har tillräckligt många allmänläkare. 

– Det här tror jag alla är ense om att vi måste förbättra i Sverige, säger Peter Allebeck. 

Det finns även andra anledningar som spelar in, menar han. Exempelvis har vi lagar och regler som gör att läkare inte kan vara tillgängliga dygnet runt som i vissa andra länder.

Referens: Pereira et al., Continuity of care with doctors—a matter of
life and death? A systematic review of continuity of care and mortality, publicerad i BMJ Open, doi:10.1136/bmjopen-2017-021161