Alla gamla oljeplattformar behöver inte städas bort

2:08 min

Många gamla oljeplattformar ska tas bort under de närmaste åren. Men för miljöns skull kan det vara bra att ibland låta delar av dem stå kvar.

Inom de närmaste åren kommer många oljeplattformar att behöva monteras ner i Nordsjön eftersom de är uttjänta och lagen säger att miljön ska återställas.

Men en studie med experter på området har nu kommit fram till att det i vissa fall vore bättre att låta plattformarna vara kvar i vattnet.

– Inom de närmaste 5-10 åren kommer väldigt många plattformar att behöva tas bort, säger marinbiologen Thomas Dahlgren vid Göteborgs universitet som har varit med och gjort studien.

– Den nuvarande lagstiftningen säger att man ska ta bort allt. Men vår slutsats i den här studien är att det för en del av dem kan finnas miljöskäl för att ha åtminstone delar av strukturerna kvar.

En del av oljeplattformarna i Nordsjön har stått där sedan 1970-talet. Djuphavskoraller och musslor har hunnit växa och bilda revmiljöer och musselbankar på vissa av dem.

Förutom att på det sättet bidra till den biologiska mångfalden i havet, kan plattformarna skydda mot skadligt fiske i form av bottentrålning, säger Thomas Dahlgren. Anledningen är att de är i vägen för trålningen.

Men samtidigt har Greenpeace i brittiska BBC kritiserat studiens förslag om att göra det tillåtet att ibland låta delar av de uttjänta oljeplattformarna vara kvar.

Miljöorganisationen menar att det skulle kunna utnyttjas av oljebolagen som ett sätt att smita undan ansvaret att städa upp efter sig. Thomas Dahlgren tycker att det är en relevant invändning.

– Så får det absolut inte bli. Men eftersom bedömningen måste ske från fall till fall, och bolagen ändå måste leva upp till alla krav på att ta bort giftiga och miljöskadliga ämnen, så tror jag att det i princip inte kommer att bli någon ekonomisk vinning för bolagen.

Referens: Ashley M Fowler et al. Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean. Frontiers in Ecology and the Environment 3 juli 2018. DOI: 10.1002/fee.1827