Sjuka laxar i Umeälven

0:39 min

En återkommande sommartradition kan väl sjuka laxar sägas vara. Idag har ett flertal angripna laxar synts i Umeälven vid Bölesholmarna i centrala Umeå.

Fiskarna har stora vita fläckar. En hel del flyter döda förbi.

Och länsstyrelsen i Västerbotten har fått in flera rapporter om sjuka och döda vildlaxar i våra älvar.

Mellan 2014-2015 upptäcktes många laxar med sår- och svampskador, vilket gjorde att Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tog prover från bland annat Torneälven och Vindelälven. Några entydiga svar på vad som orsakade skadorna kom man dock inte fram till.

Efter ett par lugna år börjar rapporter om skadade laxar nu återigen komma in. SVA kommer att göra nya provtagningar under året och länsstyrelsen vill också att allmänheten rapporterar in fynd av sjuka eller döda laxar.