Lysekil får nya invånare – bin flyttar till stadsparken

1:18 min

En bikupa kommer under sommaren finnas till allmän beskådan i Lysekils stadspark. Lärande kring pollinering är en av grunderna, säger kommunen.

– Historiskt är stadsparken en plats för lärande. Vi vill ju också att den ska bli lite roligare och besöka, säger stadsträdgårdsmästaren Sara Chronvall.

Kupan som av säkerhetsskäl står i en av parkens ytterkanter kommer finnas under sommaren. Vikten, menar Chronvall, ligger delvis hos att parken kommer blomma mer med ökad pollinering. Men också delvis att man vill lära invånarna om djuren.

– Om detta fungerar bra kommer den få stanna kvar. Bin brukar fungera bra i stadsmiljö, förklarar Sara Chronvall vidare.

På den bikupan som ställs i parken kommer man kunna öppna och titta in på samhället, där bina bygger sitt samhälle.