"Barnäktenskap måste upptäckas tidigare"

2:15 min

Andelen flickor ökar bland de ensamkommande barnen. Och en del av flickorna är gifta när de kommer till Sverige och blir placerade i familjehem där även flickans man bor. Det säger Juno Blom som är som är samordnare vid det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Vi har en massa ärenden där det till och med framkommer att familjehemsmamman som är faster också är svärmor och flickan blir gravid, säger Juno Blom som jobbar på regeringens uppdrag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Hon är kritisk till att gifta barn inte alltid hittas vid ankomsten till Sverige.

– De fall av barnäktenskap som vi känner till i de fall där man kommit till Sverige som ensamkommande barn är i de fall barnet eller den vuxne mannen har berättat om det själva, säger hon.

– Vi ställer inga frågor på rutin, vi har egentligen ingen aning om hur många fall det kan röra sig om i Sverige. Och vi har inte gjort det jag tycker att vi anser att vi måste göra för att försäkra oss om att liknande saker inte sker.

Juno Blom anser att det är framförallt Migrationsverket och även kommunernas socialtjänst som inte gör tillräckligt för att hitta ensamkommande barn som är gifta. 

Migrationsverket har tidigare uppgett att de ställer frågor om civilstånd vid asylansökan. Och att det är upp till kommunernas socialtjänster att utreda barnens övriga behov.

De ensamkommande flickorna har ökat i andel sedan 2016 och är nu omkring 24 procent av de barn som anländer till Sverige utan vårdnadshavare. 

En genomgång som Socialstyrelsen gjort visar att många av de ensamkommande flickorna placeras i så kallade nätverksfamiljer där barnen känner eller är bekanta med familjehemsföräldrarna. 

– Vi delar absolut oron för att barn kommer till Sverige och är gifta och det inte uppmärksammas, absolut, säger Petra Rinman, enhetschef på Socialstyrelsens Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga. 

– Vi såg redan våren 2017 att det fanns en hel del problem med när barn placeras i nätverksfamiljer, utifrån att många av familjerna inte själva var integrerade i det svenska samhället. Det har gjort att vi nu har tagit initiativ till att starta ett arbete för hur vi kan stödja socialtjänsten i deras viktiga arbete med att placera barn i nätverksfamiljer.

Men även om socialtjänsten skulle upptäcka att en flicka som uppgett att hon är ensam i Sverige, i själva verket är gift, får man enligt sekretesslagen inte informera till exempel Migrationsverket om det. 

Juno Blom tycker att frågan om barnäktenskap för de ensamkommande borde ställas tydligare av alla som har med flickorna att göra. I dag blir en del barnäktenskap kända först när flickan är gravid, säger hon.

– Man vänder sig till oss när den unga flickan har blivit gravid och man inser att nätverkshemmet visar sig vara ett hem där hon bor med sin vuxne man utan att man visste om det. 

– Ska vi komma åt det här så måste vi dels ställa frågor tydligt på rutin redan vid första mottagandet och sedan måste det här följas upp. Det mina barn ska ha rätten att skyddas ifrån det vill jag ska gälla alla barn och där tycker jag vi har svikit, säger Juno Blom.