Brosch mot våld ska skydda personal på Södertälje sjukhus

2:37 min

Arbetsmiljön på sjukhuset i Södertälje kantas av hot och våld. Som ett led i att motverka utvecklingen har en pin i form av ett hjärta tagits fram till personalen.

Pinen bär texten "Tillsammans mot hot och våld" och ska uppmuntra patienter och anhöriga att vara snälla mot sjukhuspersonalen.