Risk för svaga älgkalvar efter långvarig torka

4:00 min

Långvarig torka påverkar allt vilt i länet. Risken är att de hondjur som diar sina ungar, producerar mindre mjölkmängd när de inte hittar föda.

Trots att det inte finns någon forskning som bevisar motsatsen, finns det risk för att både älgkalvar och rådjurskid, blir mindre i storlek och kanske också svagare, inför kommande vinter. Det menar Kent Löwing, kommunikatör för Jägareförbundet Blekinge.

Torkan och brist på mat påverkar alla djur, även fåglar och insekter

– Vi har inte hittat någon forskning om det här, så det är ett antagande vi gör, eftersom fodret får sämre kvalitet. Det borde påverka mjölken som kalvarna och kiden diar av.

Se till att det finns vatten på markerna

Han poängterar också att torkan och brist på mat påverkar alla djur, även fåglar och insekter. Men det finns åtgärder som markägare och jägare kan göra.

– Se till att det finns vatten på markerna genom att dämma upp i bäckarna om det går, och sätt ut saltstenar, säger Kent Löwing.