Lägre grundvatten efter det torra vädret

2:51 min

Den pågående torkan i Sverige är den värsta på decennier och den sänker grundvattnet.

Så här långvarig torka har det inte varit sedan 1992. Situationen med sjunkande grundvattennivåer är allvarlig, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU).

– För de små magasinen ser situationen inte bra ut. Den här månaden är nivån mycket under det normala. De senaste tre månaderna har varit otroligt torra, säger Fredrik Theolin, som är grundvattengeolog.