Klimatexperten: Ingen julskinka om djuren slaktas i förtid

2:00 min

Att bönderna tvingas slakta sina kor i förtid kan i förlängningen leda till att även den svenska julskinkan ligger i butik redan under hösten. Det menar klimatexperten Johanna Alkan Olsson.

Om bristen på foder i spåren av torkan tvingar bönderna att nödslakta sina kor blir det väldigt gott om svenskt nötkött i mathyllan.

Men när nötköttet sedan är slut finns det inga fler svenska kor, då blir det aktuellt att förtidsslakta grisarna, enligt Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap på Lunds Universitet.

Därför är ett möjligt scenario att julskinkan eventuellt kan vara uppäten redan under hösten menar hon.

– Svenskt kött går till spillo för de djuren som behöver gå till slakt i förtid, det kommer sätta sina spår för den svenska julskinkan, säger Johanna Alkan Olsson.

Johanna Alkan Olsson tycker att myndigheter borde vara bättre förbereda på klimatförändringar. 

Som exempel nämner hon att klimatfrågan inte nämns i broschyren "Om krisen eller kriget kommer" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).