Ensamhet kan gå i arv

2:04 min

Ensamhet och social isolering är faktorer som påverkar vår hälsa. Det är ett komplext tillstånd som kan uppkomma av en mängd olika anledningar, men trots det har forskare nu sett att vissa gener går att koppla till ensamhet.

I studien har forskare från Cambridge använt sig av befolkningsdata från nästan en halv miljon britter. Databanken innehåller information om personernas DNA och en mängd enkätsvar.

Och genom att analysera detta har forskarna kunnat lokalisera femton olika platser i arvsmassan som kan påverka risken att känna sig ensam.

– En stor del av hur folk känner sig som beror på omständigheter och inte arvsanlag. Trots det har man identifierat platser i arvsmassan som är robust associerade med känslan av ensamhet, säger Patrik Magnusson är docent i genetisk epidemiologi.

– Det är något jag inte trodde skulle ske. Så det är fascinerande att det ens är möjligt. 

Ensamhet är som sagt ett komplext psykologiskt begrepp och det kan vara svårt att via enkäter fånga in vad som är självvalt och vad som istället kan bero på hälsa, tidigare besvikelser eller andra livsomständigheter.

Det går därför inte att använda detta resultatet för att säga vem som kommer bli ensam i livet. Men det visar att arvet vi får från våra föräldrar påverkar hur vår personlighet formas ur ett genetiskt perspektiv.

– Man får gener som ger en förutsättningar att bli på ett visst sätt och det har vi med oss i livet. Och det tar inte ansvaret från oss men det blir en förklaring som jag tror för många kan vara en lättnad,  säger Patrik Magnusson.

Referens: R. Day et al., Elucidating the genetic basis of social interaction
and isolation, publicerad 3 juli 2018 i Nature Communication, doi: 10.1038/s41467-018-04930-1