Tiggeritillstånd får nobben

0:31 min

Tiggeri stör inte den allmänna ordningen. Därför upphäver nu länsstyrelsen Eskilstuna kommuns beslut att tiggeri ska vara tillståndspliktigt.

Länsstyrelsen i Sörmland har fattat beslut i ärendet om tillståndsplikt för tiggeri i Eskilstuna kommun. Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om att införa en ny regel i sin lokala ordningsstadga om att den som ämnar tigga måste söka ett särskilt tillstånd hos polisen. Beslutet har nu prövats av länsstyrelsen.

– Vi har fattat beslut i dag, och upphävt beslutet av Eskilstuna kommun. Vi har prövat kommunens beslut mot de bestämmelser de stödjer sig på i ordningslagen, säger Karin Bergkvist, jurist på länsstyrelsen i Sörmland.

Länsstyrelsen har funnit att tiggeri inte utgör någon störning av den allmänna ordningen, förklarar hon.

– Vi har gjort en analog tillämpning av bestämmelserna för gatumusikanter, som inte utgör någon störning och därmed inte är tillståndspliktigt. Vår bedömning är därför att detta inte heller är störande.

Eskilstuna kommun har nu tre veckor på sig att överklaga länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och kammarrätten. Enligt kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), lär man göra det. 

– Vi vill ju pröva vad lagstiftningen faktiskt medger att vi i kommunerna får reglera och inte reglera. Så det är ett högst rimligt scenario att vi faktiskt kör det här hela vägen in i väggen. Då får ju både vi och Sveriges riksdag reda på vad som går att göra och inte. 

Han säger att kommunernas möjligheter att hantera tiggerifrågan är extremt begränsade i dagsläget.

– Vi har vridit och vänt på allt, och har bland annat tillfört pengar till vår lokala stadsmission. Men vi är vindklippta, vi kan ju inte gå in med stora kommunala resurser för personer som inte är medborgare i Eskilstuna kommun. Det funkar inte så. Vi ska inte och får inte göra så. 

Om beslutet att stoppa tiggeritillståndet slås fast även i högre instanser landar ansvaret för tiggerifrågan helt på riksdagsnivå, menar Jimmy Jansson. 

– Då är det en tydlig signal till kommunerna att man inte kan göra mer. Och då kommer alla partier behöva ta sig en funderare.