Lungö – den släckta fyren som tändes på nytt

8:32 min

Lungö fyrplats vid inloppet till Ångermanälven var släckt och förföll under många år innan några privatpersoner räddade den.

Lungö var en gång i tiden en av Ångermanlands mest folkrika öar med stor jordbruks- och fiskarbefolkning. Lite på behörigt avstånd från Lungös olika bebodda områden anlades 1860-61 en fyrplats, längst i sydost på den stora ön – för att vägleda fartyg till Härnösand och in i Ångermanälven där den industriella revolutionen pågick.

Militär kontroll

Men 1964 automatiserades och avbemannades fyren. Det blev sedan försvaret som under Kalla kriget mer eller mindre övertog hela fyrplatsen då Lungö fyr ligger strategiskt där älvens mynningsområde övergår i öppet hav. Mellan Härnön och Lungö fanns en indikeringsslinga för ubåtar och vid Lungö fyr hade militären också en mycket stark strålkastare som skulle lura fienden att skjuta på Lungö i stället för på Hemsö fästning där de svenska kanonerna fanns.

1988 släckte Sjöfartsverket fyren på Lungö med hänvisning till att kassunfyren Vänta Litets grund, en bra bit ut i Bottenhavet, kunde tjäna som angöringsfyr. Strax efter upphörde Kalla kriget och militärens intresse för och närvaro i området minskade. I mitten av 90-talet utbjöds fyrplatsen till försäljning av Fortifikationsverket och även själva fyrtornet kom att ingå i affären.

Familjer köpte

Lungö fyr köptes av två härnösandsfamiljer; von Post och Norlin, som under de senaste cirka 20 åren lagt ner ett mycket stort arbete på att restaurera den nedgångna gamla fyren och fyrplatsen. År 2001 såg de dessutom till att Lungö fyr återtändes, efter att ha varit släckt i 13 år.