Gränna

Tömmer damm för att utrota främmande fisk

3:09 min

Länsstyrelsen tömmer Bergadammen för att ta död på de solabborrar som hittats där. Det är en främmande art som inte bör spridas till andra vattendrag.

Sedan några dagar pumpas det vatten dygnet runt ur Bergadammen för att eliminera de tusentalet solabborrar som finns i dammen. Det är första gången som ett reproducerande bestånd av fisken konstaterats i vilt tillstånd i Sverige.

- I naturvatten, lite större dammar och sjöar, så är den bara påträffad en gång i Sverige. Och då var det bara en individ som det rörde sig om, säger Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent på länsstyrelsen i Jönköpings län.

Solaborren kan bli upp till 40 centimeter lång i sin ursprungsmiljö i Nordamerika. Den har etablerat sig i flera europeiska länder, exempelvis i Danmark och Norge, och där brukar den bli 10 till 15 centimeter lång.

Fisken har gjort en hel del skada runt om i Europa. Därför finns det förslag på att den ska klassas som ett invasivt skadedjur i hela EU.

- Den påverkar genom predation på rom och yngel. Sen konkurrerar den med andra fiskarter om livsutrymmet och kan på så vis tränga undan andra arter, säger Karl-Magnus Johansson.

Solabborrarna verkar ha funnits i Bergadammen i flera år. Karl-Magnus Johansson utesluter inte att enstaka individer kan ha vandrat via en bäck ut i Vättern, som antagligen är för kall och djup för solabborren.

- De vill ha en grund, varm och vegetationsrik miljö. Etableringsrisken i Vättern är nog ganska låg, säger Karl-Magnus Johansson.

Länsstyrelsen har legat lågt med tömningen fram till nu när dammen tömts. Skälet är att de vill minimera möjligheten för spridning.

- Det finns en risk att entusiaster kommer hit och hämtar fisk och sätter ut i andra vatten. Det vill vi absolut inte ska hända, säger Karl-Magnus Johansson.

Länsstyrelsen kommer nu att göra en polisanmälan eftersom det är olagligt att sätta ut fisk i vattendrag utan tillstånd.