Får rätt till döda dotterns Facebookkonto

1:26 min

Högsta domstolen i Tyskland ger en mamma rätt till sin avlidna dotters Facebook-konto. Arvsrätten gäller även digitalt innehåll, fastslår domstolen.

Efter att en 15-årig flicka dog, ville mamman komma åt dotterns Facebookkonto. Men Facebook hade redan gjort om sidan till en så kallad minnessida, som det inte går att logga in på, och företaget sa nej till mammans begäran om att få tillgång till kontot.

En domstol i Berlin gav först Facebook rätt. Eftersom flickans konto också innehåller konversationer mellan flickan och hennes vänner, så sätter datskyddslagen stopp för att ge föräldrarna tillgång till informationen, menade domstolen.

Men nu har alltså högsta domstolen i Tyskland, Bundesgerichtshof, gjort en annan bedömning. På samma sätt som fysiska brev och dagböcker vid en persons död ingår i arvet till den som har arvsrätten, så gör också digitalt innehåll det, fastslog rättens ordförande i uppläsningen av domen.

Domen i högsta domstolen har prejudicerande verkan i Tyskland, och slår nu alltså fast att personer som skriver till varandra via en digital plattform, som Facebook, på grund av arvsrätten får räkna med att någon annan kan få tillgång till det de skrivit, om någon av dem dör.

I det aktuella fallet med den 15-åriga flickan som dog, så ville mamman komma åt hennes Facebookkonto för att se om det kunde finnas förklaringar där till flickans död.
Flickan blev påkörd av ett tunnelbanetåg och det har varit oklart om det rörde sig om ett självmord eller en olycka.