"Förbjud rasistiska organisationer"

3:31 min

Rasistiska organisationer kan och ska förbjudas i lag. Det anser regeringen, som hänvisar till en paragraf i Regeringsformen som inte tillämpats tidigare.

 – Vi bör ta fram en lagstiftning som gör det möjligt att förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer. Det utrymmet finns i regeringsformen i dag, att införa ett sådant organisationsförbud, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

För andra året i rad uppträdde Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, på ett hotfullt och provokativt sätt under Almedalsveckan på Gotland. Samtliga riksdagspartier upprördes och förde fram olika förslag på hur man ska kunna skydda demokratin mot odemokratiska, våldsbejakande och rasistiska organisationer, som NMR.

Efter att ha undersökt olika möjligheter att stoppa dessa organisationer, utan att bryta mot grundlagens skydd av förenings- och yttrandefriheten, har regeringen kommit fram till att det bästa sättet är att använda sig av den begränsning i Regeringsformens andra kapitel, paragraf 24, andra stycket, som ger rätt att förbjuda sammanslutningar som

innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande
 
Det stycket infördes 2010, efter förslag från grundlagskommittén, men har ännu inte tillämpats, konstaterar Morgan Johansson.

– Det är ett ganska stort steg att ta. Vi har inte haft den här typen av lagstiftning tidigare i Sverige. Andra länder har haft det, men inte Sverige. Men nu tycker vi, att nu får det vara nog när det gäller den här typen av aktiviteter. De utgör nu, tycker jag, ett allvarligt hot mot enskilda människor, så det här måste vi vidta mer kraftfulla åtgärder mot, för att få stopp på.

Om organisationer som Nordiska motståndsrörelsen förbjuds, vilket skett i exempelvis Finland, blir det inte längre möjligt för dem att få demonstrations- och mötestillstånd från polisen. Att på så vis försvåra för rasister att sprida sitt budskap kan dessutom ha en förebyggande effekt. Det anser Miljöpartiets språkrör, utbildningsminister Gustav Fridolin.

 – En sådan här lag kan utgöra en del för att bekämpa nazismen. När man lyssnar på personer som lämnat nazism, så beskriver de ofta att det var en process som började efter ett polisingripande eller något annat som verkligen omstörtade ens vardag och verklighet.

– Men, det stora förebyggande arbetet är förstås det vi gör i skolor, det är en kraftsamling som hela samhället måste ha mot nazism. Staten ska ha de lagar som krävs för att skydda demokratin, men vi alla måste i hela vår vardag och verklighet ha verktygen att bekämpa och bemöta rasistiska åsikter var de än dyker upp, tillägger Gustav Fridolin.

Regeringen kommer nu att ta fram direktiv till den utredning som ska utarbeta lagförslaget. Det ska göras i nära samverkan med oppositionen och kan vara klart till hösten. Förbudet kan då träda i kraft i mitten av nästa mandatperiod, enligt Morgan Johansson. Alltså någon gång under 2020. Han räknar med ett brett stöd i riksdagen.

– Jag tror det. Och det här utrymmet i regeringsformen, när det gäller att möjliggöra ett förbud mot den här typen av organisationer, det fanns det mycket bred samsyn kring.