Växthuseffekten kan ge grönare Sahel

Global uppvärmning skulle kunna leda till mer regn i ett område i Afrika som idag lider svår brist på just regn, enligt en beräkning som holländska forskare gjort.

Området Sahel, söder om Sahara, har periodvis ända sen 60-talet drabbats av svår torka. Senast i somras ledde det här tillsammans med en gräshoppsinvasion till en allvarlig hungersnöd.

Området sträcker sig från Senegal i väster till Sudan i öster. För 5 500 år sen var det här ett relativt grönt och bördigt område, men sedan dess har det blivit allt torrare.

Datormodell

Nu har forskare vid det kungliga meteorologiska institutet i De Bilt i Nederländerna räknat på vad som skulle hända med det här området om vi fortsätter att släppa ut växthusgaser som idag. Lite överraskande visar datormodellen att nederbörden om 75 år kommer att öka med omkring 1-2 millimeter per dag under perioden juli till september.

Det låter inte mycket, men i den här regnfattiga regionen innebär det en ökning med omkring 25-50 procent.

Uppvärmning av Sahara

Datormodellen är den första som tar hänsyn till en uppvärmning av både hav och land i det här området, och det är just den snabbare uppvärmningen av Sahara som man tror kommer att förändra lufttrycksförhållandena i regionen - och därmed leda till en ökningen av regn i Sahel.

De holländska forskarna understryker att datormodellen är väldigt förenklad, och att fler studier måste göras innan man kan vara säker på de här resultaten. Studien publiceras i tidskriften Geophysical Research Letters.

 Michael Borgert