Personal hade sex med unga intagna vid ungdomshem

3:28 min

Flera manliga anställda har inlett sexuella relationer med tvångsvårdade ungdomar vid samma statliga ungdomshem i norra Sverige. Ekots granskning visar att ett av fallen varit känt av boendets ledning under en lång tid. Men myndigheten som driver hemmet, Statens institutionsstyrelse, Sis, agerade först nyligen efter att en privatperson larmade polisen.

Ekot har granskat flera fall på det statliga ungdomshemmet i norra Sverige, som är ett hem för tjejer mellan 16 och 21 år med bland annat psykosociala problem och missbruksproblematik.

Enligt Ekots uppgifter finns där åtminstone två fall av sexuella relationer mellan anställda och tvångsvårdade tjejer de senaste åren.

Dessutom har ytterligare en man sagt upp sig då han fått för starka känslor för en av tjejerna.
 
Förutom dokumentation har nio personer med god insyn, varav flera både nuvarande och tidigare anställda, berättat att en anställd i medelåldern under flera år haft en mycket nära och oprofessionell relation med en av tjejerna på boendet.

Flera av de anställda säger att de påtalat detta för ungdomshemmets ledning, utan att få gehör.

En av dem vi pratat med är Eva. Hon har tidigare arbetat på ungdomshemmet men valde att lämna sitt jobb, bland annat på grund av hur hemmet hanterat relationerna.
 
– Det är fruktansvärt. Det får inte förekomma. Tjejerna som bor på Sis har nog på sitt bord. Det var väldigt nedtystat från ledningen, säger Eva.
 
Trots varningarna gjordes ingen dokumenterad utredning. Det var i våras, när en privatperson utanför boendet upptäckte sexuella bilder på mannen och tjejen tillsammans och kontaktade polisen, som Sis-hemmet agerade.

En förundersökning om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inleddes men lades ned. Men mannen sade upp sig, och boendet inledde sedan en Lex Sarah-utredning. Enligt Krister Berglund, som är tillförordnad institutionschef på hemmet, kände han inte till någon relation förrän i våras.
 
– Det är absolut ingenting vi på något sätt kan acceptera eller stå för. Det görs utredning enligt Lex Sarah i det här ärendet. Då är tanken att försöka samla in alla uppgifter i den och göra en bedömning om det har förekommit uppgifter som man inte tagit hänsyn till tidigare, säger Krister Berglund.
 
Under samma period fick Sis-boendet larm om att ytterligare en manlig anställd skulle ha en relation med en annan tjej på boendet.

Mannen förnekade att något "opassande" skulle ha skett, men sa upp sig med motiveringen att han hade starka känslor för henne, och att han hade svårt att förhålla sig professionellt till henne. Ingen polisanmälan gjordes i det fallet.
 
Även 2013 utreddes ett uppmärksammat fall av Socialstyrelsen där en manlig anställd vid samma hem inlett en sexuell relation med en ungdom.

Till skillnad från tjejen hävdade mannen att det skett först efter att hon
lämnat boendet.

Statens institutionsstyrelse konstaterade att hon oavsett när det skedde varit i en stark beroendeställning. Även den mannen sade upp sig.

Ekot har vid upprepade tillfällen sökt männen, som inte velat kommentera våra uppgifter. I interna dokument uppger dock två av männen att deras agerande varit oprofessionellt.

På frågan hur detta kan upprepas på samma boende svarar tillförordnad institutionschef Krister Berglund så här:

– Det är det utredningen måste hjälpa oss att besvara. Självklart är vi också intresserade av det. Vi kan aldrig acceptera den här typen av tjänstefel hos vår personal, så är det bara, säger Krister Berglund.

Eva som hörs i inslaget heter egentligen något annat.