Blazaren ger svar på gåtan med neutriners ursprung

2:23 min

Fysiker har lyckats hitta ett ursprung till de neutriner som passerar jorden med hög energi, och har fått ett nytt sätt att studera universum på.

Neutrinerna är vanliga men svårfångade partiklar. En del av dem  passerar jorden med hög energi och dem har vi inte vetat varifrån de kommer.

Men nu har fysikerna visat att det går att hitta en källa till sådana här neutriner. Det betyder att vi har fått ett nytt sätt att studera universum på.

– Det är fascinerande! Det är jättekul att vi nu har kommit så långt att vi ser detta, säger Allan Hallgren som är professor i experimentell fysik vid Uppsala universitet.

Han ingår i det internationella nätverk av forskare som har spårat neutrinerna till en så kallad blazar med hjälp av observatoriet IceCube på Antarktis.

Observatoriet består av ett nätverk av detektorer som sitter monterade nere i den antarktiska isen. Detektorerna kan se spår av neutriner som interagerar med atomerna i isen när de passerar.

En del av forskningen där går ut på att hitta de neutriner som inte kommer från solen eller som skapas när kosmisk strålning kommer i kontakt med jordens atmosfär, utan som kommer längre bortifrån med mycket större energi.

Så när en sådan neutrino upptäcktets den 22 september 2017 gick precis som det brukar ett larm till olika teleskop runtom i världen, för att de skulle leta efter en källa ute i rymden som neutrinon kunde komma ifrån.

Och för första gången lyckades teleskopen hitta någonting via mätningar av gammastrålning.

– Den här gången fick vi reda på att Fermi-satelliten, som mäter gammastrålning, hade sett att det fanns en blazar i samma riktning som neutrinon kom ifrån.

En blazar, som var neutrinokällan i det här fallet, är en sorts galax med ett roterande svart hål i mitten.

Den här upptäckten liknar de senaste årens uppmärksammade observationer av gravitationsvågor. För precis som med gravitationsvågor är sådana här lyckade observationer av högenergetiska neutriner ett nytt sätt att studera universum på.

I båda fallen handlar det om att kunna uppfatta fenomen som våra traditionella teleskop för synligt ljus och annan elektromagnetisk strålning inte kan se.

– När man kommer åt en ny komponent tar man ett steg som är betydelsefullt, säger Allan Hallgren.

Referenser:

The IceCube team et al. Multimessenger observations of a flaring blazar coincident with high-energy neutrino IceCube-170922A. Science 12 juli 2018. DOI: 10.1126/science.aat1378

IceCube Collaboration. Neutrino emission from the direction of the blazar TXS 0506+056 prior to the IceCube-170922A alert. Science 12 juli 2018. DOI: 10.1126/science.aat2890