Valet i Västmanland 2018

Kommunernas segregationsarbete berör de med starka åsikter

2:15 min

Partipolitiska tillhörigheten spelar stor roll för de med starka åsikter om hur kommunerna jobbar mot segregation.

Frågan i Novus undersökning löd: i vilken utsträckning upplever du att din kommun arbetar för att motverka segregation?

En majoritet 52 procent – svarar vet inte eller varken eller.

Men bland dom som tycker att kommunen i ganska stor eller mycket stor utsträckning motverkar segregation är den största gruppen socialdemokrater, knappt en tredjedel.

Och bland de som tycker att kommunen gör ganska lite eller mycket lite är det flest sverigedemokrater som tycker så, ungefär en tredjedel.

– Era siffror visar att det är knutet till partitillhörighet och S-väljare tycker att kommunen gör ett bra jobb och tvärtom för SD-väljare, säger statsvetaren Mikael Axberg, som arbetar på Mälardalens högskola.