FN överens om migrationsavtal

1:37 min

FN:s medlemsländer har för första gången enats om ett globalt avtal om migration. Syftet är att skapa vägar för människor att kunna förflytta sig säkert och lagligt i världen.

En milstolpe kan FN:s ramavtal kring migration kallas. Det är första gången som länderna samlar olika aspekter av migration i en och samma överenskommelse.

Avtalet är inte bindande utan frivilligt och kan beskrivas som en önskelista med 23 olika mål för framtiden – alltifrån att säkra gränskontroller bättre och motarbeta människosmuggling, till att stärka migranters rättsliga ställning och undvika att sätta dem i förvar och utnyttja eller misshandla dem. 

Målen är vida och ger utrymme för tolkningar och sannolikt väger målen olika tungt i de 192 medlemsländerna, men att alls enas hyllas av många migrationsexperter.

Svagheterna är också flera. USA hoppade av tidigt från förhandlingarna, och det invandringskritiska Ungern har upprepade gånger sänt sin utrikesminister till de förhandlande diplomaterna i New York för att ifrågasätta hela avtalets grundval – att migration är positivt för världen. Ungern hotar fortfarande med att hoppa av.

Själva undertecknandet ska ske först på ett toppmöte i december, så mycket kan hända före dess.

FN:s generalsekreterare António Guterres väljer att peka på att världens 260 miljoner migranter bidrar med ungefär 10 % av världsproduktionen.