Utlämning av Milosovic förbereds

Jugoslavien har inlett de rättsliga föreberedelserna för att lämna ut den förre presidenten Slobodan Milosovic till FN-domstolen i Haag.
Den statliga jugoslaviska nyhetsbyrån Tanjug rapporterar på måndagkvällen att den jugoslaviske justititeministern Grubac har vidarebefordrat Haag-domstolens begäran om utlämning till en domstol i Belgrad. Det har skett i enlighet med den tågordning som den jugoslaviska regeringen beslutade om i lördags.