MUSEUM

7 av 10 på svenska museer har funderat på att byta jobb

2:00 min
  • Pandemin har slagit hårt mot museisektorn. De fysiska besöken har minskat och digitala satsningar har fått göras – och det har påverkat arbetsmiljön.
  • Fackförbundet DIK har gjort en enkät bland sina medlemmar som bland annat visar att var fjärde visstidsanställd fått lämna sitt jobb under pandemin.
  • ”Allt det här finns tidigare, men har ställts på sin spets under pandemin.” säger Anna Troberg, DIK:s förbundsordförande.