Barsebäck 2 igång

I kväll ska Barsebäcksverket nå upp till full kapacitet igen.
Reaktor 2 på Barsebäcksverket är nu åter i drift efter snabbstoppet i går. Stoppet skedde i samband med att säkerhetssystemen testades, vilket ledde till att ventilerna i två ångledningar stängdes.