Italienska brandflygplan ska hjälpa Sverige att släcka skogsbränderna

1:00 min

Nu får Sverige hjälp via EU att bekämpa de rasande skogsbränderna. Två italienska brandflygplan väntas landa i Örebro på onsdag.

– Vi hoppas att de kommer att vara brukbara redan under onsdag eftermiddag, säger Jakob Wernerman, operativ chef på MSB.

Läget med de omfattande skogsbränderna på flera håll i norra Sverige blir allt mer akut. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade på måndagen in en begäran om brandbekämpningsflyg till EU. Och återigen svarade Italien.  

Det är dock oklart vid vilka bränder de italienska flygplanen kommer att sättas in.

Elden hotar bebyggelse på flera håll i landet, bland annat i byn Ängra i Ljusdals kommun där personer evakuerats. Även vid Trängslets skjutfält norr om Älvdalen pågår en större skogsbrand, och räddningsledningen uppmanar allmänhet som befinner sig i närheten att utrymma. På skjutfältet finns ammunition som kan explodera.