ادامه‌ی آتش‌سوزی‌ها در کشور

1:45 min

آتش‌سوزی‌هایی که در برخی از نقاط کشورآغاز شده، همچنان ادامه دارد

  باوجود تلاش برای مهار آتش، اما موفقیت چندانی به دست نیامده و آتش‌سوزی در حدود ۶۰ جنگل به ویژه در مناطق یِوله‌بوُری، یِمت‌لَند و دالارنا با شدت ادامه دارد. به دلیل خطر گسترش آتش، از ساکنان محله‌ی اِنسکوگِن در کمون یوسدال و ترِنگسلِت در دالارنا خواسته شده این محل‌ها را تخلیه کنند.

 به گفته‌ی یاکوب وِرنِرمَن از اداره‌ی مراقبت و آمادگی، هنوز بسیاری از آتش‌سوزی‌ها مهار نشده و برخی از آنها به سرعت گسترش پیدامی کنند.

او ضمن اظهار نگرانی می‌گوید تمام کشور در موقعیت بسیار حساسی قرار دارد و با توجه به وضع هوا، آتش‌سوزی‌های تازه‌ای روی خواهدداد و به احتمال خیلی زیاد این وضعیت ادامه خواهد داشت.

هم اکنون ده‌ها نفر از مردم داوطلب و ماموران اداره‌ی مراقبت و آمادگی و همچنین چند هلی‌کوپتر مشغول خاموش کردن آتش در مناطق مختلف هستند. سوئد از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده، اما بیشترین امیدی که اینک برای مهار آتش نزد مسئولان وجود دارد، رسیدن کمک از ایتالیاست. قرار است امروز دو هواپیمای بزرگ اطفای حریق از ایتالیا وارد سوئد شود.

یاکوب وِرنِرمَن می‌گوید این دو هواپیما امروز صبح از ایتالیا پرواز کرده‌اند و عصر امروز در فرودگاه اُره‌برو به زمین خواهند نشست. او امیدوار است این دو هواپیما بتوانند کار خاموش کردن آتش را از امشب یا صبح فردا آغاز کنند.