Ryska staten fälls i Europadomstolen

2:18 min

Den ryska staten har fällts i två uppmärksammade fall i Europadomstolen.
Det gäller bland annat rättsprocessen mot den ryska punk- och aktivistgruppen Pussy Riot och även i ett fall som rör mordutredningen av den ryska journalisten Anna Politkovskaja.

Enligt Thomas Hammarberg, före detta kommissionär för Mänskliga rättigheter i Europarådet, utgör domsluten en skarp kritik mot ryska rättsväsendet.

– Det här är ju ett bakslag för den ryska rättvisan. Jag vet ju att de tar det här ganska allvarligt även om de låtsas att inte göra det, säger Thomas Hammarberg

År 2012 dömdes tre av medlemmarna i performancegruppen Pussy Riot till fängelse och villkorligt fängelsestraff b för huliganism. Detta efter ett regimkritiskt uppträdande i en katedral i Moskva - utan kyrkans tillstånd. Domslutet fick stor internationell uppmärksamhet. Flera bedömare menade att det stred mot yttrandefriheten.

Enligt Europadomstolen som har till uppgift att se till att stater efterlever deklarationen om mänskliga rättigheter har Ryssland brutit mot flera artiklar i Europakonventionen.

I fallet som handlar om rättsprocessen mot medlemmarna i Pussy Riot har Ryssland bland annat gjort sig skyldigt till omänsklig eller förnedrande behandling. Samtidigt anses rättegången inte ha gått till på ett rättvist sätt.

Vad gäller mordet på den ryska journalisten Anna Politkovskaja menar domstolen att Rysslands misslyckats på flera punkter i mordutredningen. Däribland har man inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att hitta den eller de personer som har beställt mordet, anser domstolen.

Thomas Hammarberg tror att Ryssland kommer nu att betala ut skadestånd till de drabbade men däremot inte vidta vidare åtgärder.
Vad de brukar göra är att betala ut skadestånd men däremot vad domstolen kräver är att de ska vidta åtgärder så att det här aldrig upprepas och där har Ryssland hela tiden varit efter.