Skogsbränderna i Hälsingland

Uppdateringar om bränderna i Ljusdals kommun

Den aktiva räddningsinsatsen i Ljusdals kommun avslutades på torsdagen den 9 augusti. Länsstyrelsen har beslutat att det råder beträdandeförbud för allmänheten inom brandområdet. Vi fortsätter uppdatera om händelser kring branden.

Torsdag 23/8

 • Efter de stora skogsbränderna i somras avsätter regeringen nu 110 miljoner kronor i ett stödpaket till skogsnäringen. Senast 10 oktober ska Skogsstyrelsen föreslå vad som behöver göras för att kompensera brandutsatta områden, enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Tisdag 21/8

 • Landshövding Per Bill fick det statliga ansvaret att ta hand om krisen trots att han saknar tidigare erfarenheter från räddningsarbete:

  – Det här är andra gången i svensk historia som en landshövding tar över räddningsansvaret så det är lite grann att tassa på jungfrulig mark säger han till P4 Gävleborg.

Måndag 20/8

 • Det tog ungefär en månad att släcka de stora skogsbränderna i Hälsingland. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, som idag besökte Gävle, tycker att Sverige var dåligt rustat för händelsen.

Fredag 17/8

 •  Eftersom brandläget har förbättras så pass att markägarna har fått bevakningsansvaret så avslutas nu frivilliginsatsen. Det framgår av ett pressmeddelande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I Ljusdals kommun har omkring 300 frivilliga arbetat.

Torsdag 16/8

Onsdag 15/8

 • Efter länets alla skogsbränder håller nu föreningen Säkerskog i en utbildning för att informera om de risker som finns i de brandskadade områdena.

Tisdag 14/8

Måndag 13/8

 • Sommarens rekordstora bränder i Sverige har skapat stor ödeläggelse. Men björnarna är redan tillbaka där det brunnit och kommer troligen gynnas de närmsta åren då blåbären förväntas växa ännu bättre.

Söndag 12/8

Torsdag 9/8

 • Länsstyrelsen har beslutat att beträdande förbud råder i brandområdet. Påföljden av en överträdelse är böter eller upp till sex månaders fängelse. 
 • Länsstyrelsen överlämnar klockan 16 arbetet med bränderna till Ljusdals kommun och markägarna. Samordningscenter för branden öppnar i Ljusdal.

 • Det stöd som Sverige fått från EU under sommarens många skogsbränder är det största brandbekämpningsstödet inom EU någonsin. Stödet har varit helt avgörande, menar Johan Szymanski som var räddningsledare vid den stora branden i Älvdalen.
 • Polisen fortsätter att bevaka brandområdet extra mycket fram till söndag. Man vill bland annat förhindra inbrott i brandskadade och tomma fastigheter.

Tisdag 7/8

 • Möte mellan markägare och länsstyrelsen om hur överlämnadet av de brandskadade skogarna ska gå till. De stora skogsbolagen tar på sig ansvaret att bevaka skogarna även för de små enskilda skogsägarna. Länsstyrelsen hjälper till med att låta brandflyget göra extra turer över området.

Måndag 6/8

 • Räddningsledaren Robert Strid berättar att det nu är ett mycket lugnare läge med bränderna i Ljusdals kommun. Mycket fokus ligger nu på avtrappningen och att via länsstyrelsen få igång samordningen med markägarna.
 • Den aktiva räddningsinsatsen beräknas kunna avslutas nu på torsdag.
 • Brandflyget kommer framöver att hjälpa markägarna med att övervaka området, berättar räddningsledare Robert Strid. Till att börja med handlar det om tre överflygningar per dag.
 • Nu har räddningsstaben gett elbolaget Ellevio tillstånd att göra markkontroller i de brandhärjade områdena i Ljusdals kommun. Bolaget har fram till nu bara fått använda helikopter för att inspektera eventuella skador på elledningar. Förhoppningen är att nödvändiga reparationer ska kunna inledas imorgon tisdag.
 • Justitie- och inrikesministern Morgan Johansson och EU-kommissionären Christos Stylianides besöker i eftermiddag Färila. De informeras om de erfarenheter som räddningstjänst, MSB och nationella samt internationella utsända har av sommarens skogsbränder.
 • Nattens arbete har varit lugnt, med fokus på bevakning. Inriktningen för arbetet under dagen kommer i princip att vara samma som tidigare: Fortsatt bevakning av begränsningslinjer och att aktivt arbeta längs linjerna i närheten av fronten för att brandområdet inte ska bli större, samt fortsatt skapande av bra förutsättningar för ett skede då räddningsinsatsen avslutas.
 • Igår sa Räddningsledaren Patrik Åhnberg att man äntligen kan se ett slut på räddningsinsatsen. Under den kommande veckan kommer man att trappa ner och förbereda markägarna tillsammans med en samordning ta över ansvaret. 

Söndag 5/8

 • Arbetet med att släcka bränderna i Ljusdals kommun fortsätter idag. Tre tidigare avstängda vägar har säkrats och åter öppnats för trafik efter bränderna. Det är:
  - Väg 84 mellan Laforsen och Kårböle.
  - Väg 296 nordväst om Kårböle.
  - Björkåvägen som går från väg 724 till väg 735 norr om brandområdet.

  OBS! Det är förbjudet att stanna inom området och hastigheten är begränsad till 50 kilometer i timmen.
 • Den internationella hjälpen trappas ned och avslutas gradvis. I går, var det den danska styrkans tur att bli avtackad vid en ceremoni i Färila. Nu är det bara finska styrkor som arbetar kvar i Hälsingland av den internationella hjälpen och de tackas av vid en ceremoni på torsdag.
 • När det gäller evakuerade så har alla som är fastboende fått återvända hem. När det gäller de som har fritidshus så har inte alla kunnat få tillgång till sina fritidshus ännu.

Lördag 4/8

 • Allt fler evakuerade får återvända hem. I dag får boende längs med Ängerån och i Ängra återvända hem, liksom ett fåtal av dem som bor norr om Ljusnan. De får återvända med egen båt över älven.
 • Det finns ingen prognos än för när bränderna kan vara släckta, men under lördagseftermiddagen rapporteras att man planerar för att börja trappa ner på resurserna.
 • I övrigt följer släckningsarbetet planen. Väg 84 är fortfarande avspärrad mellan Laforsen och Kårböle, men man arbetar för att i närtid kunna öppna både väg 84 och 296 för allmänheten. Vägen längs med Ängerån mot Sillervallen öppnades klockan 16 på lördagen.
 • Natten var lugn och skogsbränderna i Ljusdals kommun är fortsatt under kontroll, enligt vakthavande befäl. Under natten har man främst arbetat med att fortsätta att begränsa bränderna. 
 • Under lördagen fortsätter arbetet på samma vis. Med att släcka bränder från begränsningslinjerna och in mot fronten. Man ska även arbeta med att skapa bättre förutsättningar för bevakning och framkomlighet i områdena.

Fredag 3/8 

 • Situationen i de tre brandområdena är fortfarande under kontroll och risken för spridning anses vara mycket låg. Däremot brinner det fortfarande på flera platser inom brandområdena, skriver Länsstyrelsen Gävleborg på fredagskvällen. Enligt länsstyrelsen pågår en omfattande insats för att slutgiltigt släcka de bränder som finns i områdenas ytterkanter och som kan sprida sig om de lämnas obehandlade.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fortsätter att stödja brandbekämpningen vid Kårböle i Ljusdals kommun. Det kommer även att fortsätta finnas mycket internationell personal på plats de närmaste dagarna.
 • Det är fortfarande för farligt för Ängraborna och övriga evakuerade att återvända till sina hem, konstaterar insatschefen Ulrika Lindmark. Hon hoppas att alla evakueringarna ska kunna hävas före den 12 augusti.
 • Nattens arbete har varit lugnt med precis som igår några enstaka och mindre uppflammande bränder. De har uppstått på platser som sedan tidigare är kända och släckningsarbetet gick lugnt till. Det är fortsatt bevakning och aktivt jobb från begränsningslinjerna in mot fronten för att brandområdet inte ska bli större, rapporterar vakthavande befäl.

Torsdag 2/8

 • Regeringen har gett länsstyrelsen i Jämtland i uppdrag att samordna eftersläckningen av sommarens stora skogsbränder i Sverige, däribland de i Hälsingland.
 • Det kan krävas ett stödpaket från regeringen för att stötta privata skogsägare i bland annat Hälsingland som drabbats av bränderna, enligt Mellanskogs ordförande Karin Perers. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bekräftar för P4 Gävleborg att det kan bli aktuellt med ett stödpaket, men att det är för tidigt att ge några besked redan nu.
 • Fokus framåt ligger på att försöka få tillbaka fler boenden och fokusera på personalförsörjningen, säger räddningsledare Robert Strid.
 • Natten arbete har varit lugnt med några enstaka och mindre uppflammande bränder.
 • - Inriktningen har varit att bevaka och aktivt fortsätta jobba från begränsningslinjerna in mot fronten för att brandområdet inte ska bli större, meddelade vakthavande befäl.

Onsdag 1/8

 • De evakuerade från Laforsen och Enskogen får nu återvända hem, meddelar Ljusdals Kommun på sin hemsida. Evakueringen hävs även för Strandbodarna och Lindskog i Kårböle. Riksväg 84 är nu öppen fram till Laforsen. Ängra är fortsatt evakuerat.
 • Nu trappar krisorganisationen Posomgruppen gradvis ned sitt stödcenter på Klockaregården i Färila. Nästa vecka bemannas stödcentret måndag, onsdag och fredag klockan 13–15. Det finns även en jourtelefon som är bemannad varje dag klockan 15-22.
 • Natten har varit ganska lugn i brandområdet i Ljusdals kommun, med några enstaka mindre uppflammande bränder, enligt det vakthavande befälet i Färila. Under natten har man jobbat från begränsningslinjerna och in mot fronten för att inte brandområdet ska bli större.
 • Nu varnar polisen för stor risk för fallande träd i de områden i Ljusdals kommun som är avspärrade på grund av bränderna. Enligt polisen är det förenat med livsfara att vistas i området, eftersom det kan räcka med en vindpust för att fälla ett träd som har brunnit.

Tisdag 31/7

 • Deltidsbrandmannen Per Ekdahl berättar om bilden han tog i samband med räddningsarbetet i Enskogen. "Det var ett lyckligt ögonblick mitt i dramatiken".
 • Länsstyrelsen meddelade idag på förmiddagen att det nu åter är tillåtet att grilla på egen tomt i Gävleborg. Det är även möjligt att söka dispens för andra tillställningar.
 • Ledningscentralen i Färila uppger nu på morgonen att man är säker på att bränderna i Ljusdals kommun inte kommer att sprida sig. Redan igår bedömdes bränderna vara under kontroll, men då fanns det fortfarande en liten spridningsrisk som idag alltså inte längre bedöms finnas kvar.
 • P4 Gävleborgs Arvid Jansson rapporterar att det regnar kraftigt i Färila i Ljusdals kommun på tisdagsmorgonen, vilket är väldigt gynnsamt för räddningstjänstens arbete. Fokus för insatsen har skiftat från spridningsbegränsning till offensivt släckningsarbete och det kräver att resurser bibehålls på plats.
 • Regn i brandområden kan ha en negativ påverkan på dricksvattnet, då det kan ha fångat upp ämnen som ökar risken både för mikrobiell påverkan och för cancer, rapporterar Vetenskapsradion. Snabbast effekt på dricksvattnet kan det bli för dem i brandområdena som har grävda brunnar. Men även borrade brunnar och kommunernas dricksvattentäkter kan påverkas.

Måndag 30/7

 • – Dagen har varit lugnare än tidigare dagar under branden. Vi har fortfarande bränder inne i området men vi hanterar dem, säger räddningsledare Robert Strid.
  Ännu finns dock inga planer på att dra ner på bemanningen, men de franska brandmännen kommer att lämna senare under veckan.
 • Under kvällen hölls ett möte på Färila-Revyn för fastighetsägare som är drabbade av branden, med räddningstjänsten, kommunen och representanter från försäkringsbranschen på plats. Under mötet svarade räddningstjänsten bland annat på frågor om hur släckningsarbetet går till och varför vissa områden fortfarande är avspärrade.
 • Under måndagkvällen vid 18.30 inkom ett larm till SOS Alarm om en rökpelare vid Blötmyran, sydväst om brandområdet i Ängra i Ljusdals kommun. Det visade sig dock vara ånga från ett regnoväder som gått över området, enligt Olle Björk som är räddningstjänstansvarig på Ljusdals kommun. 
 • – Vi är trygga med att begränsningslinjerna kommer att hålla och att branden inte kommer att sprida sig utanför de här områdena, och inte särskilt mycket inom områdena heller, säger insatsledningens chef Ulrika Lindmark till P4 Gävleborg.
 • Idag besökte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Färila där de bland annat tackade finländska brandmän för deras insats i brandbekämpningen.
 • De boende i Kårböle, Lassekrog, Degerkölsvallen, Gammelvallen, samt resten av de evakuerade från Finneby får idag återvända hem. Ungefär 100 hushåll har kunnat återvända. Några byar är dock fortsatt evakuerade. Det berättade Patrik Åhnberg, biträdande räddningsledare, på en pressträff idag klockan 10.
 • På måndagsmorgonen uppgav länsstyrelsens presstalesperson för P4 Gävleborg att skogsbränderna i Hälsingland just nu är under kontroll. Det kan dock komma att ändras beroende på väderutvecklingen.
 • Mycket omfattande insatser kvarstår i brandområdena, enligt länsstyrelsen. Allmänheten uppmanas att fortsatt respektera avspärrningar och avlyst vatten, även om det har regnat i området.
 • Det har varit en förhållandevis lugn natt i släckningsarbetet i Hälsingland, uppger det vakthavande befälet i Färila för P4 Gävleborg. Det är fuktigt i luften och det ger helt andra förutsättningar jämfört med förra veckan då det ju var väldigt torrt och varmt. Det är dock uppflammande eld på vissa ställen, framförallt i Enskogen. Man drar nu nya begränsningslinjer för att isolera branden till mindre områden.
 • SMHI bedömer fortfarande att risken för bränder i skog och mark är extremt stor i nästan hela landet, rapporterar TT. De skurar som kommer, med tyngdpunkt i östra delarna av landet, uppges vara tillfälliga och mycket lokala och kan lämna vissa områden lika torra som innan.

 • Enligt SOS Alarm är det just nu (måndag klockan 06:00) 14 bränder i skog och mark runt om i landet.

Söndag 29/7

 • Läget har ljusnat något i Hälsingland. Men risken för skogsbränder är fortsatt stor i hela landet och trycket på SOS är hårt. Under lördagen kom det in 13 296 anrop på 112. En mycket högre siffra än en normal sommardag.

 • Under måndagen kommer räddningspersonalen fortsätta släckningen av punktbränderna. Man kommer också försöka minska begränsningslinjera och flytta dem närmare brandområdet.

 • Arbetet med att släcka punktbränder kommer fortsätta under natten. Mörkret innebär risker, men lägre temperaturer och högre luftfuktighet hjälper.
  – Det här är en brand som vi håller på att på att få under kontroll. Men det kommer att brinna länge, säger Ulrika Lindmark som är chef för insatsledningen.

 • Inrikesminister Morgan Johansson (S) vill att det ska utbildas dubbelt så mycket räddningstjänstpersonal som idag, från 500 till 1 000 personer per år, och öka investeringarna i utrustning — framför allt när det gäller slangkapacitet. Det här som en följd av sommarens många bränder. Han vill också se en satsning på stöttning av helikoptrar och flyg.

 • Gynnsamma väderförhållanden, trots att mindre regn än väntat fallit över området, gör att personalen vid bränderna i Ljusdals kommun kan jobba mer offensivt mot brandfronterna säger Ulrika Lindmark som är chef för insatsledningen.

 • Nötberget är fortsatt lugnt det betyder att en del personal kan lämna och gå till andra områden och att en del begränsningslinjer kan avvecklas. Området bevakas av hemvärnet.

 • Ängra och Enskogen, fortsatt bränder som lossar upp, men det handlar om långsam brandspridning med punktbränder som bekämpas.

 • Under dagen har sju helikoptrar deltagit i släckningsarbetet, brandflyget har inte satts in då de inte lämpar sig för punktbekämpning som det handlar om nu.

 • Skolstarten i Färila ska inte vara hotad, uppgav länsrådet Veronica Lauritzsen på en presskonferens under söndagsförmiddagen.
 • Gårkvällens och nattens regn bidrog till en utav de lugnare nätterna sedan bräderna i Kårböleskog bröt ut. "Ett trendbrott", berättar räddningsledaren Robert Strid.

 • Bränderna i Hälsingland har blivit kännbara rent ekonomiskt för värdhuset Pilgrimen i Kårböle. Jim Barahimi som driver värdshuset berättar.
 • Det har det senaste dygnet regnet för första gången under brandens dryga två veckor. Och det har höjt moralen på de som jobbar.

  – Regnet är välkommet, många blev glada. Det märktes på personalen i staben. Däremot är det oroligt med åskan, säger räddningsledare Robert Strid.
 • Mer regn väntas under dagen, om än inga stora mängder. Enligt väderrapporterna från SMHI blir det molnigt och tidvis regn och regnskurar med inslag av åska i Gävleborg idag. I Kårböle-området förväntas 6 millimeter regn under dagen och det kommer att blåsa uppemot 10 meter per sekund i vindbyarna.

Lördag 28/7

 • Svagare vindar än befarat under lördagen har hjälp de som arbetar med skogsbränderna och alla begränsningslinjer har hållit.
 • Regnskurar har under kvällen dragit in över området, de är mycket välkomna säger räddningsledaren Robert Stridh.
 • 300 personer kommer att jobba i skogarna också under natten mot söndag.
 • Under kvällen har möten hållits med de evakuerade. Det som främst efterfrågan är information om när de kan återvända hem. En fråga som inte har något svar ännu.
 •  Under dagen har räddningstjänsten gjort kontrollerade avbränningar av vissa områden.
 • 29 brandmän med sju bilar är på väg från Finland. När de sovit kommer de att sättas in i sektor Enskogen.
 • Under lördagen har 300 personer arbetet med att släcka bränderna i Ljusdals kommun. Man har åtta helikoptrar på plats och två brandflygplan fram till klockan 17.
 • Under lördagen har räddningstjänsten lyckats håll sina begränsningslinjer. Mer regn väntas under söndagen, samtidigt blir det blåsigt.
 • Många frivilliga vill hjälpa till i de brandhärjade områdena. På Fönebasen, som är en nedlagd militär flygplats, har man inrättat förläggning för brandmän och frivilligarbetare.
 • Länsstyrelsen håller ikväll ett informationsmöte. Mötet hålls för evakuerade och markägare i brandområdena.
 • En kritisk eftermiddag väntar för släckningsarbetet, meddelade räddningsledaren Robert Strid på länsstyrelsens presskonferens under lördagsförmiddagen. 
 • En oberäknelig dag med hårda vindar väntar under lördagen. För flera av bränderna beskrivs dagen som ett ödesdygn på grund av värmen, de hårda vindarna och den eventuella åskan som drar in. 

  Räddningsledaren Robert Strid menar att det kommande dygnet blir nyckfull med framförallt vinden som största orosmoment. 

Fredag 27/7

 • Det väntas en lugn kväll men det finns en oro för morgondagens väder. Det är åskan men speciellt vinden som kan ställa till det, säger räddningsledare i Färila Robert Strid. Hans kollega i Trängslet, Dalarna Johan Szymanski talar om "ett ödesdygn" som väntar. 
 • Två flygplan jobbar med att släcka bränderna i Gävleborg just nu. 
 • Fortsatt kritiskt vid nordvästra hörnet i Enskogen och norra Ängra. 
 • Finländsk hjälp är på väg, 8 resurser och 60 st brandmän. Vi vet inte när dom anländer men dom kommer att sättas i arbete omedelbart, säger Räddningschef Robert Strid vid presskonferensen kl 16.00.  
 • Evakuerade i Finneby för komma hem igen. Tillträde från klockan 16.00 
 • Fyra vattenbombplan arbetar över Enskogens nordvästra flank hela dagen, helikoptrarna jobbar mest i Ängra, den franska styrkan jobbat i nordöstra Enskogen.
 • Ljusdals kommun har öppnat ett telefonnummer för allmänna frågor om branden i kommunen: 0651-188 99, öppet 8-17 alla dagar,
  övrig tid ska man ringa 113 13. De evakuerade har fortfarande ett eget nummer 072-208 54 60, dit ska inte övrig allmänhet vända sig. 
 • Många skogsägare är oroliga för hur de ska agera när de får ta över ansvaret efter räddningstjänsten. Anna Martnell som är skogskonsult på Skogsstyrelsen tipsar om utbildningsmaterialet skogskötselskolan.
 • Enligt MSB så har Sverige ännu inte fått något erbjudande om hjälp via Partnerskap för fred, där flera länder ur forna Sovjetunionen ingår (t.ex. Ryssland), och länder från Nato. MSB vill fortfarande förbättra beredskapen med hjälp av vattenskopande plan – från Ukraina har ett erbjudande kommit om plan med vattentankar, men det har MSB tackat nej till. Det handlar alltså om plan som behöver landa för att tankas med nytt vatten, och det uppfattas inte som tillräckligt effektivt. För tillfället finns ungefär 250 utländska räddningsarbetare från EU på plats vid de svenska bränderna. Framför allt från Polen, Tyskland och Frankrike. Dessutom finns stöd från Danmark och Norge på plats, och finska markstyrkor är på väg. Efter det kommer MSB tacka nej till ytterligare erbjudanden om markpersonal och helikoptrar. Ambitionen är att behålla en stor del av den utländska hjälpen till åtminstone 5 augusti.
 • De omkring 200 evakuerade kommer att delas in i fyra delar och informeras om läget för just dem. Informationsmöten kommer att hållas för dessa i kväll och i morgon. Tiderna och gruppindelningen för dessa möten är klar efter lunch idag.
 • Det kritiska just nu är de norra delarna av Enskogen och Ängra.
 • Rök och brand kommer att komma mot Skansberget i dag och resurser sätts in för att stoppa branden innan den når upp på berget.
  Personal flyttas från Nötberget till Laforsen.
 • Det finns inga planer på att fler evakuerade ska få återvända till sina hem under dagen.
 • Rötterna på träden brinner av i en skogsbrand, vilket gör skogen instabil långt framöver.
 • Fyra vattenbombplan är verksamma i Hälsingland fram till lunch i dag.
 • Igår tackade MSB ja till ett brandflygplan från Turkiet. Tanken var att det skulle börjat flyga mot Sverige i morse, men det kunde inte lyfta på grund av dåliga väderförhållanden. Det finns ingen prognos för när det kan komma iväg, men MSB uppskattar att det ska kunna vara i tjänst vid våra bränder två dygn efter att det lyft från Turkiet.
 • En utmaning för dagen i Hälsingland är att vinden vänder 180 grader till sydostlig så att elden alltså börjar röra sig åt nordväst.
 • Åtta helikoptrar kommer att brandbekämpa i Hälsingland i dag.
 • I Ängra är de södra och västra begränsningslinjerna hårt ansatta, med bland annat toppbränder, eventuellt kommer de franska specialistbrandmännen omlokaliseras dit. I Enskogen är läget också kritiskt. I Nötberget har det förekommit punktbränder, men de är under kontroll. 
 • Senaste nytt om brandläget i Hälsingland är att det har varit en relativt lugn natt, sett till att det inte har skett några nya allvarliga händelser. Den mesta aktiviteten har varit i området Ängra där branden har närmat sig begränsningslinjer, men inga bränder har tagit sig utanför avgränsningarna. En utmaning för dagen är att vinden väntas vända till sydostlig.
 • Trots att det nu råder totalt eldningsförbud får polisen regelbundet in samtal om att privatpersoner i Gävleborg grillar både på sina tomter och inne i skogen. "Det är så otroligt torrt i markerna, så vi måste hjälpas åt för att undvika nya skador", säger räddningschef Robert Strid.

Torsdag 26/7

 • Torsdagen har varit ännu en tuff dag i arbetet med att bekämpa bränderna runt Ljusdal. I den östra delen av Ängra har elden tagit sig nästan ända ut till begränsningslinjerna och det har också varit tufft i den södra delen av Ängra. Samtidigt att det brunnit rejält i södra delen av Enskogen. Däremot har det varit lugnare på Nötberget. 
 • Krisledningsstaben för bränderna är just nu inhyst i skolan i Färila. Och nu väntar skolstarten. Under torsdagskvällen hade Ljusdals kommun ett första möte med krisledningsstaben för att lösa situationen för de 360 elever som börjar i skolan igen i augusti.
 • Nu förstärker man området kring Ängra på grund av att branden rör sig närmare brandgatorna bland annat med de franska styrkorna. 
 • Läget är ansträngt med bränderna i Hälsingland idag. Det meddelade räddningschef Robert Strid vid en presskonferens idag klockan 16.00. Branden i trakterna av Ängra på den södra och östra sidan ligger elden nära begränsningslinjerna. Även på den södra sidan av Enskogen har man också problem idag medan branden vid Nötberget är något lugnare.

 • Fastigheter i brandområdet har klarat sig bättre än förväntat. Det visar en inventering som restvärdesledare Robert Nilsson gjort av fastigheterna i brandområdet under torsdagen. 38 byggnader har inventerats, 22 av dem är förstörda medan 16  står kvar. Ingen av byggnaderna är permanentboende. 
 • 2 flygplan och 8-10 helikoptrar har vattenbombat från luften. 500 personer arbetar med att släcka bränderna i Enskogen, Ängra och Nötberget.

 • Elden har inte spridit sig utanför begränsningslinjerna under dagen, berättar vår reporter Christian Höijer på plats. 

 • Eldningsförbud råder just nu i hela Sverige, vissa län tillåter grillning på egen tomt och vissa gör det inte. I de län där det är tillåtet att grilla på egen tomt råder det fortfarande eldningsförbud i olika utsträckning. Håll koll på vad som gäller för ditt län på respektive länsstyrelses hemsida.
 • Polisen planerar att finnas kvar vid brandområdet i Hälsingland med extra resurser under minst en månad.
 • Löfven: Extra stöd till skogsägare, frivilligorganisationer och drabbade kommuner.
 • "Vi ger också MSB möjlighet att lämna ut ersättning till frivilligorganisationer för kostnader för samordning och insatser som inte ersätts på annat sätt och för det tillsätter vi 25 miljoner kronor." 
  Regeringen tillsätter alltså också pengar för ersätta till exempel Röda korset för de insatser organisationen gjort med att samordna frivilliginsatser.
 • "Regeringen har idag beslutat att ge MSB möjlighet att begära hjälp av flygande brandbekämpningsresurser från länder som ingår i Partnerskap för fred" säger statsminister Stefan Löfven. Partnerskap för fred. Det är ett samarbetsprogram mellan NATO-länder och ickemedlemmar där Sverige är medlem. Om Sverige får hjälp av NATO-länder eller medlemmar i Partnerskap för fred är inte klart.
 • Det finns personer som har tagit sig in i brandområdet som polisen har avvisat, rykten om att de utger sig för att vara poliser stämmer inte.
 • De boende i Huskölen får flytta tillbaka till sina hem.
 • På grund av bränderna i Grekland kan inte Sverige räkna med ytterligare hjälp från EU med brandbekämpningsflyg, enligt MSB. Däremot har Turkiet erbjudit ett sådant plan. "Det har vi accepterat", säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning, vid en presskonferens.
 • En konvoj med 15 fordon är just nu på väg till Färila på E4 för att hjälpa till i släckningsarbetet. Det är 50 hemvärnsmän och en fältpräst från Roslagen som är på väg upp.
 • Kraftföretagen kan inte inspektera elledningarna så man vet inte vilket skick de är i. 
 • Svenska kraftnät har stängt av två kraftledningar, mellan Ånge och Laforsen. Det påverkar inte konsumenterna i nuläget. Man tror inte att nätet är skadat men det kan inte vara på under släckningsarbetet.
 • Öjeforsens kraftstation är avstängd.
 • Staben vid Lassekrog flyttades under natten till sågverket i Färila.
 • I dag är brandläget i Hälsingland värst i landet.
 • Så här är det utländska styrkorna placerade: de polska styrkorna jobbar i Ängra, fransmännen arbetar i Enskogen, de danska styrkorna jobbar i sydvästra delen av brandområdet, Grönland skickar sex brandmän till Sverige, det är oklart var de ska jobba.
 • Det har varit ett ansträngt läge under natten. Mest kritiskt är det i den södra och västra delen av brandområdet Ängra, där har det förekommit toppbränder under natten. I Enskogen är det kritiskt mot den södra begränsningslinjen som utgörs av Ljusnan. Det har också varit punktbränder på flera ställen, bland annat i Nötberget. Det är fortfarande kraftig rökspridning vid Laforsen men det finns inget hot mot kraftstationen i nuläget.
 • Två vattenflygplan flyger över Hälsingland i dag och 500 man jobbar på marken.
 • De franska trupperna har jobbat i Enskogen under natten och deras insatser har varit framgångsrika under natten.
 • Väderprognoserna är fortfarande osäkra när det gäller det regn man hoppas ska komma in över brandområdet om några dagar.
 • Varje dag bussas brandmän från Gästrike Räddningstjänst till släckningsarbetet i Hälsingland. Men det påverkar inte beredskapen i Gästrikland, försäkrar Jens Walldorf, tillförordnad räddningschef.

Onsdag 25/7

 • Onsdagen har varit en tuff dag för räddningspersonalen i Ljusdal säger räddningsledare Robert Strid. Mer rökspridning, snabbare brandförlopp på grund av branden och evakueringen av Laforsen har slitit på personalen. 
 • Polisen i region Mitt har gått ut med en varning med anledning av bränderna i Ljusdal.
  "Det förekommer uppgifter att det rör sig personer i området i närheten av bränderna och utger sig för att vara poliser utan att vara det", skriver myndigheten på sin hemsida.
  "Det är inte bekräftat att detta har skett, men polisen vill uppmana allmänheten att begära att få se legitimation när de talar med personer som uppger att de är myndighetsrepresentanter."
 • Sverige hade inte klarat av att släcka bränderna själv utan hjälp från andra länder - men det kommer inte bli billigt. "Vi räknar med en nota på 100 miljoner kronor" säger Dan Eliasson som är generaldirektör för MSB. 
 • Laforsen evakueras på grund av kraftig rökspridning. Fyra personer berörs. 
 •  Vi har större aktivitet i alla områden på grund av vinden, berättar Robert Strid som är räddningschef. 
 • Kraftstationen i Laforsen berörs inte av rökspridningen i nuläget, säger Robert Strid. 
 • Vinden har börjat blåsa ordentligt, berättar vår reporter Christian Höijer som är på plats i Färila. Vindarna ställer till det för släckningsarbetet. 
 • Två JAS Gripen flög strax innan lunch in och släppte en bomb på brandområdet vid Trängslet i Dalarna. Insatsen var ett experiment för att se hur bra metoden fungerar för att få bort syre från branden. Enligt Räddningsledare Johan Szymanski är situationen vid Trängslet i Dalarna unik. Han säger att det finns tre sätt att bekämpa elden – genom att använda vatten, ta bort bränslet (alltså skyddsavbränna skog) och ta bort syret. Dagens flygbombning var ett försök att ta bort syret.
 • Åtta län har nu infört förbud mot grilning – även på tomten. Gävleborg är ett av länen. 
 • I dag flyger de två franska brandflygplanen hem till Frankrike för service och byts då ut mot två nya som anländer i Sverige på fredag. 
 • Skogsstyrelsen avråder nu hela skogsbranschen att använda skogsmaskiner på grund av risken för bränder. Något förbud mot skogsmaskiner är inte aktuellt.
 • Pressbussen fick vända på grund av öppen eld på väg mot Kårböle. Journalister fick utrymmas ut ur bussen som var på väg genom Laforsen mot Kårböle men stötte på öppen eld. Nu är journalisterna tillbaka i Laforsen vid kraftverket.
 • Teamledare för den franska brandstyrkan, Jean-Paul Monet, berättar att de ska säkra brandlinjen mellan Finnsjön och Storsjön. Sedan ska de möta upp den danska brandstyrkan som håller till öster om Storsjön.
 • Inventering av egendomar inom brandområdet ska göras under dagen. 
 • "Vi är väldigt nöjda med utfallet av vad de franska styrkorna utfört i natt", säger räddningsledare Robert Strid.
 • "Vi har en stab på drygt 50 personer och ungefär 500 personer där ute som bekämpar bränderna på olika sätt. Det är dubbelt så många än vad som jobbar på länsstyrelsen i Gävleborgs län normalt sett, så det här är en mycket stor stab, säger landshövding Per Bill vid den dagliga pressträffen i Färila.
 • På grund av den extrema värmen uppmanar nu MSB alla kommuner och länsstyrelser i landet att skärpa sina eldningsförbud. MSB skriver att de rekommenderar "att eldningsförbuden hålls så skarpa som möjligt tills läget förändras".
 • Pressen får idag klockan 10.30 följa med på en resa i de brandhärjade områdena.
 • Ljusdals kommun hade ingen plan för hur man skulle hantera skogsbränder innan bränderna startade, det skriver Dagens Nyheter. I den risk och sårbarhetsanalys som alla kommuner är skyldiga att göra saknas helt uppgifter om hur kommunen ska hantera en skogsbrand, trots att 95 procent av kommunen består av skog. Kommunalrådet moderaten Lars Molin är ångerfull och säger till DN att man nu kommer anställa en person som ska jobba med säkerheten och uppdatera planerna.
 • Hovet meddelar att Kungen eller andra representanter från Kungafamiljen inte kommer att besöka brandområdena innan bränderna är under kontroll. De vill inte ta resurser från släckningsarbetet.
 • Åtta helikoptrar men inget brandplan flyger över bränderna i Hälsingland i dag.
 • Bränderna i Ängra och Enskogen har spridit sig lite under natten, men inte över några begränsningslinjer.
 • Även i Nötberget har det varit några punktbränder under natten.
 • Under dagen planerar man att färdigställa begränsningslinjerna österut.
 • Det varma väder i kombination med starkare vindar befaras ställa till problem de närmsta dagarna.
 • I Trängslet i Dalarna har elden brutit begränsningslinjerna på grund av toppbränder som sprider sig snabbt.
 • Franska styrkor har varit ute under natten under Enskogens nordvästra hörn.
 • Regeringen kallar till sig Krishanteringsrådet med anledning av skogsbränderna, det skriver Dagens Nyheter. I Krishanteringsrådet ingår bland annat rikspolischefen, säpochefen och ÖB, chefen för MSB och en landshövding. Rådet kommer träffas under onsdagen.
 • Skog för över 900 miljoner kronor har brunnit i skogsbränderna – men mycket av virket kommer antagligen kunna användas, enligt Skogsstyrelsen.

Tisdag 24/7

 • Branden sprider sig inte lika mycket längre, men oklart läge inför onsdag och torsdag då det ska bli varmare och mer vind, berättar Robert Strid som är räddningschef. 
 • Antalet brandman som är ute och bekämpar de större skogsbränderna i landet uppgår just nu till cirka tusen personer.
 • Under tisdagskvällen hade Ljusdals kommun ett möte för alla som blivit evakuerade på grund av skogsbränderna. Där bestämdes det att ingen får komma in i någon av de evakuerade byarna. 
 • Regnskurar väntas på flera håll i landet framåt helgen, bland annat över brandhärjade Färila i Ljusdal. Men det är osannolikt att regnet släcker några bränder, enligt SMHI.
 • I eftermiddag håller Ljusdals kommun ett informationsmöte klockan 18 för evakuerade och skogsägare. Väntas få besked om hur lång tid det kan ta innan de kan flytta tillbaka. Färilarevyn lokaler i Färila. 
 • Branden i Los är släckt. Den var 20x70 meter enligt räddningstjänsten. 
 • Här stöttar internationella resurser idag:
  - 2 franska skogsbrandsbekämningsflyg till Gävleborgs län.
  - 2 italienska skogsbrandsbekämningsflyg till Dalarnas län.
  - 5 tyska och en litauisk helikopter till Västernorrland och Gävleborgs län.
  - 8 norska helikoptrar till Dalarna, Jämtland och Gävleborgs län.
  - Polsk personal till Jämtland.
  - Tysk personal till Dalarna.
  - Fransk personal till Gävleborg.
  - Dansk personal till Gävleborg.
 • Vi har en ny brand i Los och flera andra bränder har blossat upp under eftermiddagen, berättar Robert Strid som är räddningsledare. 
 • De franska brandmännen är nu på plats i Färila. De är specialister på att jobba med långdistansslangning och motbrand. De har också drönare som kan se glöden på nätterna.
 • Nordväst om Enskogen är fortfarande den mest kritiska branden.
 • Branden i Grekland innebär att fler behöver dela på EU:s brandbekämpningsresurser. "Vi har inga signaler om att det skulle kunna påverka oss", säger Morgan Johansson.
 • En norsk grupp med brandmän är på väg till Ljusdal.
 • I eftermiddag på ett informationsmöte klockan 18 får de evakuerade besked om hur lång tid det kan förväntas ta innan de kan flytta tillbaka.
 • Länsstyrelsen inför totalt eldningsförbud i Gävleborgs län till 31 augusti. Du får alltså inte grilla på din egen tomt nu. Varken med kol- eller gasolgrill. Inga undantag eller specialtillstånd medges. Här förklarar landshövdingen beslutet.
 • Enligt MSB kommer de portugisiska planen att landa på Örebro flygplats i morgon kväll. Anledningen till att planen baseras där är det varma och torra vädret i Mälardalen och södra Sverige – de ska vara redo att rycka ut mot bränder även där.
 • Regeringen avser att MSB ska få ökade möjligheter att ersätta kommunerna som är drabbade. Generaldirektör Morgan Johansson tror att det kan handla om 300 miljoner kronor under 2018.
 • 4 600 frivilliga har anmält sig till Röda Korset.
 • Sju polska brandbilar med personal är på plats i Lassekrog sen 07.30, där inväntas order om vad dom ska ta vägen.
 • De två brandflygplanen som under måndagen flög i Älvdalen kommer under tisdagen tillbaka till Hälsingland.
 • Dagens arbete centreras nordväst om Enskogen.
 • Det har varit goda förutsättningar för räddningstjänsten under natten.
 • 70 brandmän från Frankrike kommer till Ljusdal under tisdagen.
 • Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv besöker Ljusdals kommun under dagen. Vi träffar honom vid Färila skola under morgonen. 4600 personer har anmält sig till frivilligarbete från hela landet.
 • Sjöfartsverket kan komplettera sina kroklösa räddningshelikoptrar och använda dem för att släcka bränder.

Måndag 23/7

 • Här får du koll på trafikläget vid skogsbränderna. Klicka här! 
 • Hälften av den polska brandstyrkan som började rulla genom Sverige i lördags för att hjälpa till med bränderna kommer till Ljusdal i morgon.
 • Två brandflygplan på väg till Sverige, den här gången från Portugal. 
 • Bekämpningen av branden i Hälsingland har börjat ge resultat, det konstaterar räddningstjänsten. Men det finns några kritiska punkter vid nordvästra Enskogen – samtidigt som det blir varmare igen. Så det kommer att brinna länge – och finns risk för nya brandhärdar säger Robert Strid regional räddningsledare.
 • Totalt brinner nu 25 000 hektar skogsmark i landet – betydligt mer än de knappa 14 000 hektar som gick upp i rök i Västmanland 2014, uppger TT. 
 • Länsstyrelsen i Gävleborg ser nu över att skärpa eldningsförbudet i vårt område. Den rekordvarma månaden har gjort det så torrt och brandfarligt – att man kan förbjuda eldning helt.
 • Bertil Nilsson äger skog med viltvårdsområden i Kårböle och tror att bränderna kan påverka höstens älgjakt som kanske till och med kan ställas in i området.
 • Skog för över 900 miljoner kronor har brunnit ned, enligt Skogsstyrelsen. Både privata markägare och skogsbolag drabbas av eldens framfart. I Kårböle ägs 60 procent av skogen av privata markägare. 
 • I morgon tisdag klockan 18.00 kommer Ljusdal kommun hålla ett informationsmöte i Färila revyns lokaler för berörda markägare och evakuerade. 
 • Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Kårböle och Ljusdal. Han sa bland annat att "Det här är en långsiktig operation". Han underströk också hur imponerad han är av räddningsinsatserna.
 • Brandläget har förvärrats på grund av vinden enligt helikopterförare.
 • Ny ställföreträdande räddningsledare är Patrik Åhnberg, han var stabschef under branden i Västmanland. Patrik Åhnberg kommer att dela på arbete med räddningschefen Robert Strid.
 • Ljusdals kommun huserar 51 evakuerade, resterande har ordnat boende själva.
 • Branden kommer inte vara släckt förrän snön kommer.
 • Staten tar över ansvaret i Ljusdal. Krisorganisation sätts in.
 • 10 procent av Ljusdals invånare har anmält sitt intresse till att hjälpa till. 
 • Försvarsministern Peter Hultqvist kommer till Lassekrog i eftermiddag.
 • Två brandflyg omdirigeras från Hälsingland till branden i Trängslet i Dalarna. Två brandflyg är kvar i Hälsingland.
 • Som helhet är det enligt biträdande stabschefen Andreas Bengtsson ett ganska oförändrat läge under natten.
 • På några platser vid Ängra har elden flammat upp och helikoptern har varit dit och gjort insatser under natten. 
 • I Enskogen förbättrar man brandgatorna inför kommande varma och torra väder.
 • Arbetet med brandgator vid Kårböle går bra.
 • Förhoppningar finns om att de polska brandmännen ska komma till Hälsingland.

Söndag 22/7

 • Uppdatering Hans Nornholm, operativ chef.
  - Jobbar brett och har ringat in alla bränder förutom enskogen.
  - Hoppas på att vindarna inte begränsar planen att flyga över Enskogen.
  -  Kårböle, Finneby ser bra ut.  
  - Brandgata färdigbyggd i Ängraområdet. 

 • Bästa natten sen branden bröt ut, säger räddningsledare Hans Nornholm.
 • För närvarande finns det 43 ärenden som klassificeras som Brand i terräng i hela landet, uppger SOS.  
 • Regn under natten i Hälsingland, oklart om hur det påverkat bränderna. 
 • "Det är inget alarmerande som sticker ut, säger Anders Fridborg, räddningstjänstens pressbefäl i Ljusdal till TT.
 • Den polska konvojen är på väg till Sveg för att etablera en bas. Styrkan kommer sedan att fördelas av räddningsledare där den behövs bäst. Det är fortfarande oklart om de kommer till Gävleborg.  

 

Lördag 21/7 

 • Kort uppdatering från Robert Strid, räddningsledare.
  – En lugn dag trots fortsatt kritiskt läge, försiktigt positiva signaler. 
 • – Under natten fortsätter arbetet med brandgatan. 

 • Uppdatering Hans Nornholm, operativ chef. 
  – Fortsatt arbete med begränsningslinjerna.
  – Begränsinglinjen i Ängra nästan färdig. 
  – Bygger en brandgatan från Finneby till Ljusnan.  

 • Kort uppdatering från Robert Strid, räddningsledare. 
  – Läget fortfarande kritiskt, men inte lika galopperande. 
  – Brandgatan som ska upprättas mot Ängra går enligt plan.
  – Enskogen fortsatt mest kritiskt. Svårt att flyga på grund utav röken.
  – Finns ett stort behov av resurser. 

 • Läget i trafiken hittar du här.
 • Branden i Hälsningland är nu större än den som var i Västmanland 2014. Länsstyrelsen uppskattar att brandområdet är 13 500 hektar stort, enligt Hans Nornholm opertativ chef. Branden i Västmanland var 13 100 hektar. Det betyder att branden nu är den största Sveriges moderna historia.
 • Kort uppdatering från Hans Nornholm, operativ chef.
  – Brandgatan som ska upprättas mot Ängra är snart klar.
  – Enskogen är mest kritiskt. Svårarbetat nordväst mot Ljusnan. Det har varit svårt att flyga även där.
  – De har varit omöjligt att flyga över Nötberget på förmiddagen. Branden där bekämpas med markpersonal.
 • SOS Alarm meddelar att nödnumret 112 är högt belastat och man uppmanar nu allmänheten att inte ringa 112 i onödan. Om man är orolig och har frågor om bränderna ska man använda informations numret 113 13.
  Under fredagen kom det in 12 859 samtal på nödnumret, vilket är i nivå med nyårsnatten – årets mest hektiska arbetspass för SOS-operatörerna

 • Vill du hjälpa till i arbtet med bränderna. Här hittar du information.
 • Under dagen fokuserar räddningstjänsten på att skapa nya, förstärka och upprätthålla förstärkningslinjerna.
 • Den operativa chefen Hans Nornholm uppskattar brandområdet till cirka 15 000 hektar.
 • Branden i Enskogen har spridit sig mycket norrut. 
 • Ekot rapporterar att tre tyska helikoptrar landar i Sverige idag och att ytterligare fem tyska och en litauisk helikopter är på väg till för att stötta Sverige i släckningsarbetet.   

Fredag 20/7

 • Nya satellitbilder på brandområdet.
 • Tovåsen är nu återlämnat till markägaren.

 • Drygt 100 brandmän jobbar i skogen under fredagen och bistås av hemvärnet.

 • Lantmäteriet bistår med kartanalyspersonal (GEOcell), resursen samordnas med Dalarna och Jämtland.

 • LRF bistår med gödseltunnor för vattenspridning och kommer ha ett samverkansmöte i Ljusdal i morgon fredag. En översyn av annan användbar materiel görs.
 • Även de franska brandflygen kommer till Hälsingland. Totalt bekämpar alltså fyra vattenbombplan bränderna i Hälsingland nu.

 • Vinden tilltar just nu i brandområdet.

 • Enligt ett meddelande som Ljusdals kommun gått ut med under morgonen kommer vattenbombningarna att fokusera på skyddandet av vattenkraftverken Öjeforsen och Laforsen.

 • Fyra sjöar är avlysta för vattenbombningsplanen att hämta vatten, men kommunen skriver även att fler vatten kommer att användas. Ljusnan vid Karlstrand är en alternativ ny vattenkälla.
 • Närmare 12 000 hektar brinner nu i Hälsingland.

 • Begränsningslinjerna har hållits under natten.

 • Två nya brandhärdar uppstod under kvällen. En i nötberget och en i Enskogen. 85 personer bekämpade branden i Nötberget under natten. Branden gick över väg 290 under natten.

 • Ledningscentralen flyttas under fredagen till Färila skola.

 • Riksdagsledamoten Anders W Jonsson (C) och Centerpartiets partiledare Annie Lööf besöker brandområdet under fredagen. 

 • I Enskogen är det okontrollerad brandspridning rakt norrut. En begränsningslinje på nästan en mil har gjorts från Laforsen norrut. Den har gjorts av markpersonal under natten.

 • Kraftsamlingen vid Nötberget har gett resultat under natten.

 • Några fronter sprider sig från Nötberget västerut snett in mot Härjedalen.

 • De franska vattenbombplanen ska vara i drift klockan 8. De kör över Nötberget under fredagen.

 • Branden i Ängra har spridit sig lite österut under natten. Alla helikoptrar kraftsamlar där.
   
 • Klockan 10 håller statsminister Stefan Löfven och MSB:s generaldirektör Dan Eliasson en pressträff för att summera läget.

 • Sent på torsdagskvällen uppgav SOS Alarm att terrängbränder rasade på 57 ställen. Vid 2-tiden hade antalet sjunkit till 45 terrängbränder, enligt Daniel Kjäll vid SOS Alarms presstjänst.

 • Den sammanlagda brandytan i Sverige omfattar mer än 20 000 hektar vilket enligt MSB är en större yta än den som eldhärjades i Västmanland 2014.

 • Klockan 7 ska kustbevakningen flyga över brandområdet i Hälsingland för att få en överblick över brandområdet.

Hela vår rapportering från skogsbränderna i Hälsingland hittar du här. 

Torsdag 19/7

 • Det ena franska planet har landat i Sverige, och det andra är på ingång. Planen kommer dock inte att flyga under natten då piloterna förbrukat sina flygtimmar.

 • Branden från Nötberget har spridit sig in i Härjedalen. 

 • Danska brandmän är på plats i Ljusdal för att hjälpa till.

 • MSB bekräftar att Litauen skickar en helikopter samt att Tyskland skickar ytterligare två, utöver de tre som tidigare var bekräftade. Tyskland bistår alltså, via EU, med totalt fem helikoptrar.

 • Förstärkning kommer nu fån Tyskland som via EU bidrar med tre brandbekämpningshelikoptrar. Väntas landa i kväll. Sedan tidigare är två italienska brandflygplan på plats och ytterligare två plan är på ingång från Frankrike. Dock oklart ifall de kan delta i släckningsarbetet redan ikväll eller om det blir först imorgon bitti. Oklart om förstärkningen från Tyskland och Frankrike kommer till Hälsingland. 
 • Dagens arbete med vattenbombningsplanen för Italien har gett resultat, berättar Hans Nornholm operativ chef för bränderna i Hälsingland. 

 • 9000 hektar skog brinner i Hälsingland. (En hektar är ungefär två fotbollsplaner.)

 • De franska brandbekämpningsflygplan från EU som Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB begärt kommer att landa i Örebro under kvällen. Det första väntas landa vid 18-tiden ikväll och det andra en timme senare, det uppger MSB pressjour. Det är ännu inte bestämt var i Sverige de två franska planen ska göra sina brandbekämpningsinsatser.

 • Det finns inga budgetrestriktioner för myndigheter när det gäller att bekämpa skogsbränderna. Alla militära piloter som är beredda att avbryta semestern, så att helikoptrarna kommer upp i luften, är välkomna. Det var justitieminister Morgan Johanssons (S) besked efter regeringssammanträdet i dag.

 • Det är viktigt att alla bilister i Hälsingland har sina billysen på. Detta för att undvika olyckor i röken.

 • Skogsbränderna som har drabbat Sverige den senaste veckan har hittills förstört skog till ett värde av ungefär 600 miljoner kronor, enligt skogsstyrelsens beräkningar.

 • Statsminister Stefan Löfven besöker Lassekrog och Ljusdal.

 • Huskölen utryms. På grund av skogsbrand uppmanar räddningsledaren alla som befinner sig i området att lämna det omgående. Polis hjälper till med evakueringen. Samlingsplats Svegs flygplats. 

 • Viktigt meddelande till allmänheten i Finneby. På grund av skogsbranden så uppmanar räddningsledaren alla som är i Finneby med omnejd att lämna området senast klockan 18.00 i kväll. Utymningsvägen är vägen mot Ramsjö. 

 • Branden i Enskogen hotar nu ytterligare en by. Det handlar om Finneby som nu måste utrymmas.

 • Röda Korset har kallats in för att samordna och organisera volontärernas arbete. 

 • Det är just nu fyra pågående bränder runt Kårböle, dessa är ej under kontroll. Målet är att skydda byggnaderna.

 • I dag väntas tilltagande vindar men under fredagen väntas regn.

 • Väg 296 och väg 84 är avstängda.

 • Det är fortsatt stort resursbehov, både av personal och material.

 • Förstärkning från Skåne har kommit och förstärkning från Danmark är på väg.

 • Kårböle är räddningstjänstens högsta prioritering. 

 • Många hör av sig om röklukt men larma bara SOS Alarm vid synliga bränder.

 • Fortfarande varmt i hela landet. SMHI har utfärdat en risk för skogsbrand i hela landet förutom norra Lapplandsfjällen. 

 • Brandröken märks nu av i stora delar av Gävleborg.

 • Öjeforsens kraftverk i närheten av Kårböle hotas av branden.

 • Brandfronten är nu 5,5 mil.

 • Båda brandplanen ska idag bekämpa bränderna i Hälsingland.

 • Evakueringen av Kårböle är avslutad.

 • Personal blev fast i brandområdet under natten, men rökdykare kunde rädda dem och allt gick bra.

Hela vår rapportering från skogsbränderna i Hälsingland hittar du här.

Onsdag 17/7

 • Evakueringen av invånarna i Kårböle har börjat. 

 • Kårböle utryms på grund av branden. Ett 100-tal människor måste lämna. 

 • Fem helikoptrar arbetar med branden och släckningsarbetet hela kvällen.  

 • Helikoptrarna hämtar vatten från fyra sjöar. Ingen får vara på/i sjön där vattnet hämtas och ingen får vara i området där vattnet sedan ska släppas. 

 • Ett 40-tal brandmän från Skåne och Danmark väntas komma i morgon.   

 • Branden är just nu mellan 2000-2500 hektar, berättar Hans Nornholm. 

 • Branden är fortfarande okontrollerad och sprider sig i alla väderstreck. 

 • Statsminister Stefan Löfvén besöker brandstationen i Ljusdal i morgon klockan 14.00.

 • De italienska flygplanet har kommit fram till Ljusdal. 

 • Ett samverkansmöte kommer hållas klockan 17.00 om bränderna i Hälsingland. 

 • Ett av de italienska brandflygen beräknas komma till Ljusdals kommun sen eftermiddag/tidig kväll, berättar Olle Björk räddningsledare. 

 • Ett av de italienska brandflygplanen ska komma och hjälpa till att bekämpa bränderna i Hälsingland.

  Dalarna och Gävleborg skulle först få hjälp av brandflygen, men efter att situationen såg något bättre ut här än i Jämtland, omprioriterade MSB båda planen till Jämtland.

  Men nu efter lunchtid delades planen upp ändå, och det andra italienska brandplanet skickades alltså hit till Gävleborg, detta meddelar TT.
 • De två italienska brandflygplanen kommer att stanna i Sverige i åtta dygn.

 • Vinden har tilltagit ytterligare och branden tilltar i både nordlig, sydlig och östlig riktning. 

 • Förstärkning från Sala, Uppsala och Nyköping hjälper till. Området Enskogen är prioriterat.

 • Branden i Nötberget har börjat eskalera men håller sig innanför begränsningslinjen. 
 • EU kopplar in satellitsystemet Copernicus mot skogsbränderna i Sverige. Det skriver Svenska Dagbladet. Syftet är att personal på plats som bekämpar elden ska kunna få en detaljerad översikt exakt över var det brinner, för att underlätta kampen mot lågorna. 

 • Det brinner på sju ställen i Ljusdals kommun.

 • Det handlar om 1500 hektar totalt och eftersom vinden kommer att tillta under dagen tror Hans Nornholm, skadeplatschef att det kommer att stiga. 

 • Räddningstjänsten kraftsamlar nu vid Enskogen där branden okontrollerat rör sig norrut.

 • Just nu betraktar man läget som relativt lugnt vid Kårböle, men som helhet är läget inte under kontroll.

 • Natten har varit väldigt körig för oss, berättar skadeplatschef Mats Aakre som jobbat med brandbekämpningen hela natten.
 • Skånska brandmän ska hjälpa till att bekämpa skogsbränder i Gävleborgs län. Under morgonen har 5 befäl åkt till det brandhärjande området och nu försöker man få tag i brandmän som är redo att åka upp. 

 • Hans Nornholm, skadeplatschef: Branden i Enskogen är okontrollerad och sprider sig norrut. Under natten har vi prioriterat Ängra och Nötberget. 

 • Det är fortfarande osäkert om något av de italienska brandplanen kommer att komma till bränderna nordväst om Ljusdal.

 • Fem helikoptrar i gång nu – och dom är viktiga för släckningsarbetet.

 • Branden har fortsatt att sprida sig under natten. – Jag ska göra vad jag kan för att få hit ett av de italienska brandflygen, säger Hans Nornholm, skadeplatschef på plats vid kriscentret i Lassekrog.

 • Inom det stora brandområdet nordväst om Ljusdal finns inte bara fritidshus – vid Ängra Törn ligger också författaren Albert Vikstens torp.

 • Flera lantbrukare släpper sina vanliga sysslor och hjälper till under branden.

Hela vår rapportering från skogsbränderna i Hälsingland hittar du här.

Tisdag 17/7:  

 • Skadeplatschef: Läget är nästan dubbelt så illa som igår. Det handlar om ett område på tusen hektar. 
 • Räddningstjänsten i Ljusdal: Det brinner så mycket att vi måste retirera.  

 • Per Bill, Landshövding: En av våra huvudprioriteringar just nu är att få hit fler folk och resurser. 

 • Ett tiotal fritidshus i Enskogen har brunnit ned. 
 •  Det brinner i Enskogen, Kårböle, Ängra, Nötberget och Rullbo i Ljusdals kommun. 

 • Boende i Engskogen i Ljusdals kommun uppmanas att utrymma. 

 • I Kårböle och i Ängra uppmanar räddningsledare alla som befinner sig i områdena att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. 
 • 55 personer har evakuerats i Ljusdals kommun. 

 • Riksväg 84 mellan Laforsen och Kårböle avstängd på grund av skogsbrand. 
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver läget som mycket allvarligt.

 • I insatsstyrkan i Gävleborg ingår sammanlagt 92 personer, personal från räddningstjänsten, hemvärnet och Trafikverket. Fyra helikoptrar, varav två inlånade från Norge, bistår från luften.
 • MSB har begärt stöd från EU. Italien bistår med brandflygplan. Torbjörn Wannqvist befäl i beredskap kommer att lägga in önskemål om att få ta del av flygplanen från Italien. 
 • Förstärkning är på gång från Räddningstjänsten i Stockholms län och från Västmanland. 

 • Klockan 14.45 väntas Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Ljusdals kommun tillsammans med landshövding Per Bill för att bilda sig en bättre uppfattning om bränderna i Hälsingland.

Hela vår rapportering från skogsbränderna i Hälsingland hittar du här.

Texten uppdateras

Här finns information från Länsstyrelsen Gävleborg