Stängda hamnar för migrantbåtar oroar sjöfarten

2:26 min

Ett flertal båtar som plockat upp migranter i sjönöd på Medelhavet har de senaste veckorna vägrats tillträde till italienska hamnar. Både internationella och svenska sjöfartsorganisationer är oroade.

– Handelssjöfarten har en skyldighet att ta upp flyktingar som finns i vattnet och det gör vi naturligtvis med stolthet, men det kräver ju också att vi får lämna i land dem vid närmsta hamn, säger Pia Berglund, vice vd på branschorganisationen Svensk sjöfart.

Passagen mellan Gibraltar och Suezkanalen är en av världens mest trafikerade rutter för handelssjöfarten och de senaste tre åren har handelsfartyg hjälp runt 100 000 personer som varit nödställda till sjöss på Medelhavet.

De senaste veckorna ett flertal fall uppmärksammats där fler olika typer av fartyg som plockat upp nödställda migranter på Medelhavet vägrats tillträde till framförallt italienska hamnar. Pia Berglund säger att detta leder till en ovisshet för båtarnas besättningar och förvärrar en redan riskabel situation.
 
– Att ta upp folk ur vattnet är redan det en ganska svår operation när man har ett 200 meter långt och 50 meter högt fartyg. Att få upp dem och att ta hand om dem kan vara både svårt, farligt och komplicerat.
 
Bakom Italiens nya hårdare linje står landets nya regering och inrikesministern Matteo Salvini som vill främst att nödställda migranter ska återföras till Libyen, där många börjat sin resa över Medelhavet.

Enligt internationell lagstiftning så måste dock de som räddats till sjöss föras till en säker hamn och både FN och EU är överens om att Libyen inte kan klassas som en säkert för migranter.

Vid ett EU-möte i slutet av juni enades man om att utreda om man ska öppna särskilda asylcenter för att ta emot migranter och flyktingar både inom EU och i Nordafrika. Men Pia Berglund på Svensk sjöfart säger att mer behöver göras.

– Det var uttryckt väldigt svagt. Där kommer vi naturligtvis uppvakta den svenska regeringen att nu ta det här på allvar tillsammans med andra EU-länder. Man måste förstå att det här är på allvar och det här händer varje dag. Vi kan inte riskera att fler förlorar sina liv i Medelhavet.