Kritiken: Resurserna används inte optimalt

2:01 min

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har inte tillgång till de resurser som krävs för att klara sitt uppdrag i akuta krislägen. Anledningen är bristen på samordning. Det hävdar Mikael Oscarsson, kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson.

– Ja, det är ju uppenbart nu, att vi inte använder de resurser som staten har, på ett optimalt sätt. Exempelvis så har vi en situation, som är en skandal i sig, att Sjöfartsverket har sju helikoptrar på fem olika ställen. De helikoptrarna har inte en krok under sig, som gör att man kan använda dem i brandbekämpning.

Mikael Oscarsson satt med i den försvarsberedning som överlämnade en rapport om det framtida totalförsvaret, alltså de samlade resurser som kan sätta in, i krig, men också i akuta krissituationer, som den vi har nu. Ett totalförsvar kräver  dock samordning, både inom regering och av myndigheter. Försvarsberedningen konstaterade att sådan samordning saknas.

Sjöfartsverket, som upphandlade helikoptrar utan de krokar som behövs för att skopa upp vatten ur sjöar, lyder under näringsdepartementet. Militärens 15 helikoptrar, Blackhawk, med kapacitet att vattenbomba skogsbränder med 1 500 liter vatten i varje skopa, hör till försvarsdepartementet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ligger under justitiedepartementet. 

– Sveriges totalförsvar måste lyda under ett departement och det måste finnas någon som för befälet över statens resurser vad gäller helikoptrar. I dag finns ju inte det. MSB:s motsvarighet i Norge har 22 egna helikoptrar. I Sverige finns det ingen och det finns inte den här samordningen, säger Mikael Oscarsson.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekas alltså ut som den myndighet som borde vara spindeln i nätet i krislägen, i försvarsberedningens rapport. MSB har själva också framfört till regeringen att man vill ha mer resurser och större befogenheter.

Anneli Bergholm Söder är avdelningschef med ansvar för MSB:s operativa verksamhet. Hon skulle inte ha något emot att ha det som i Norge, med ett stort antal helikoptrar till sitt förfogande.
– Det är alltid mycket, mycket enklare om du har egna resurser. Situationen har ju förändrats i Sverige, med klimatpåverkan, mycket svårare situationer.

Prioriteringar försvåras också av dagens splittrade organisation. Nu är det den enskilde räddningsledaren som själv måste vända sig till försvaret för att få förstärkning, enligt principen först till kvarn, säger Anneli Bergholm Söder.