SL:s besked: 17 rulltrappor behöver lagas innan öppning

1:50 min

SL:s inspektion av pendeltågsstationen Stockholm City visar att 17 rulltrappor är i behov av åtgärder.

Den inspektion som SL:s beställt av rulltrappsleverantören OTIS är nu avslutad. Resultat visar att 17 av 50 rulltrappor behöver åtgärdas innan de kan räknas som säkra att använda.

OTIS ska nu ta fram en handlingsplan för hur rulltrapporna ska kunna repareras, men det är fortfarande oklart när stationen kommer kunna öppna igen. 

Trafikförvaltningen har tillsatt en oberoende granskning av förloppet och hur ansvaret fördelats mellan OTIS, byggherren Trafikverket och Trafikförvaltningen.