Varierad städning bättre för kroppen

LUND. Risken för förslitningsskador vid städarbete kan minska om man varierar arbetsuppgifterna.
Det visar en studie vid avdelningen för miljö- och yrkesmedicin vid Lunds universitet.
Forskarna har studerat två grupper av städerskor på sjukhus i Skåne och Småland. De har undersökt vilken roll varierande arbetsuppgifter spelar för hur kroppen klarar arbetet utan skador.

Trenden på svenska sjukhus har varit att renodla städyrket.

Uppgifter som till exempel damning har överlåtits till undersköterskor och annan personal på sjukhusen. Kvar har städerskorna stått med rengöringen av de stora ytorna. Det innebär moppning av enorma golvytor och rengöring av toaletter och duschar. 

Detta har varit till städerskornas nackdel. De städerskor som hade mer varierade arbetsuppgifter hade färre skador i armbågar och händer och mindre besvär med nacke och skulderblad.