Inga lagar mot stekheta arbetsplatser

1:53 min

Rekordvärmen väcker frågan om hur varmt det får vara på jobbet, men i Sverige finns inga regler för högsta temperatur på en arbetsplats. Byggnads regionala skyddsombud Krister Wicander får många frågor av byggnadsarbetare att just arbeta i värmen.

– Våra medlemmar har hört av sig de här dagarna och ställt samma frågor: vilken är maxtemperaturen man får jobba i och hur arbetar man förebyggande? säger Krister Wicander.

Svaret är att varken Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller arbetsmiljölagen innehåller några allmänna regler om högsta temperatur på en arbetsplats, även om det finns rekommendationer. Istället ställs kravet att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det vill säga att ständigt hålla koll på att det är en god och riskfri arbetsmiljö för de anställda, vilket även innefattar en lämplig temperatur att arbeta i. Reglerna gäller för alla yrkesgrupper, både för arbete utomhus och inomhus.

– Finns det inte en ordentlig riskbedömning och man själv gör en bedömning huruvida det inte är okej att jobba i värmen då måste man ta upp det med sin arbetsgivare.

Generellt sett så tycker Krister Wicander att de arbetsplatser han besöker sköter säkerhetsarbetet, men han har sett att vissa arbetsgivare inte har riktigt så god beredskap för värmen som kanske skulle vara önskvärd.

– Jag tror ändå att alla är måna om sina anställda och jag tror det kan bli en bra dialog om hur man ska förebygga problemen med värmen på ett bättre sätt, säger han.

Värme drabbar inte bara människan i form av utmattning och obehag, när kroppen blir för varm påverkas även prestationsförmåga, reaktionsförmågan och omdömet negativt.

– När det är så här varmt så kanske man inte ska hålla på med farliga verktyg och maskiner.

En rekommendation är därför att inte utföra något fysiskt arbete på egen hand då risken för olyckor är större. Regelbundna pauser och god tillgång till vatten är andra återkommande råd.

– Undvik solen, jag skulle ju inte rekommendera någon att stå arbeta i direkt solljus idag.