300 meter långt underjordiskt P-hus

Umeå kommuns parkeringsbolag vill bygga ett underjordiskt parkeringshus under Rådhusesplanaden i centrala Umeå. Det 300 meter långa parkeringshuset skulle rymma 330 parkeringsplatser.

Bygget kommer enligt Håkan Gustavsson att kosta drygt 100 miljoner kronor och ge Umeå centrum de attraktiva parkeringsplatser och området behöver.

Att fler bilar i centrum även skulle ge en sämre luft håller inte Håkan Gustavsson med om.

- Parkerade bilar står stilla och släpper inte ut avgaser, behöver man inte heller söka efter parkeringar förbättrar även det kvalitén på luften i innerstan.

Det är kommunfullmäktige i Umeå som ska besluta om det blir något underjordiskt parkeringshus.