Skogsstyrelsen: Skog för 600 miljoner upp i rök

1:30 min

Bränderna har hittills förstört skog till ett värde av ungefär 600 miljoner kronor, enligt Skogsstyrelsens beräkningar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gick ut med informationen att brändernas areal uppgått till 20 000 hektar. Svante Larsson, tillförordnad enhetschef på Skogsstyrelsens enhet för geografisk information och med i Skogsstyrelsens nationella krisledningsgrupp kopplad till bränderna, har tillsammans med en kollega uppskattat värdet av skadorna.

– Vi har uppskattat värdet på skadorna till 600 miljoner kronor, den totala volymen bedömer vi till två miljoner kubikmeter, säger Svante Larsson. 

Han fortsätter med att jämföra läget med skogsbranden i Västmanland 2014.

– Det är mycket värre än vad det har varit tidigare. 20 000 hektar är en och en halv gång större än branden i Västmanland för fyra år sedan, fortsätter Svante Larsson.

Många kritiserar det faktum att Sverige inte har egna brandflygplan, Svante Larsson menar att kritiken är befogad. 

– Man kanske skulle ha satsat mer på att Sverige har bättre resurser, till exempel brandflygen som har kommit hit från Italien och Frankrike, avslutar Svante Larsson.