Sverige begär inte brandhjälp av Nato

1:30 min

Trots att Sverige är ett av försvarsalliansen Natos partnerländer har Sverige inte begärt hjälp för att bekämpa skogsbränderna via Natos krissamordningscentral.

Bland Natos medlemsländer finns möjligheten till att använda särskilda system för vattenbombningar av skogsbränder kopplade till transportflygplanen Hercules.

Sverige är ett av Natos partnerländer och har därmed möjligheten att begära assistans via den särskilda krissamordningscentralen EADRCC, Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre.

Det här krissamordningen sker vid olika slags naturkatastrofer som kan drabba medlems- och partnerländerna men också vid till exmepel skogsbränder.

I Sverige rasar nu de värsta skogsbränderna i modern tid, men hittills har alltså inte Nato fått någon sådan begäran, formellt via den svenska Natorepresentationen här i Bryssel.

Flera av Natos medlemsländerna har nämligen tillgång till särskilda system för att till exempel vattenbomba skogsbränder med hjälp av de transportflygplan, Hercules som länderna har.

Med hjälp av vattentankar som körs ombord på Herculesplanen kan kan de sedan fyllas med 10 000 liter vatten, att jämföra med de särskilda brandflygplan som kommit till Sverige via EU:s samordning från Italien och Frankrike, plan som rymmer betydligt mindre – 6 000 liter vatten.

Sverige har i dagsläget inga egna brandflygplan men har heller inte köpt till exempel det system med vattentankar anpassade för försvarsmaktens Herculesplan. Något som flera av Natos medlemsländer använder sig av.