Personer tvingas flytta till Hagfors mot sin vilja

5:04 min

Socialförvaltningen i Hagfors riktar kritik mot Farsta stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Detta efter att flertalet hemlösa personer tvingats att flytta till exempelvis Hagfors.

Ett tiotal ärenden har sedan januari aktualiserats där det handlar om att flera socialtjänster i Stockholm har sagt till hemlösa personer att de måste flytta till exempelvis Hagfors om de vill få fortsatt stöd från Socialtjänsten.

Socialförvaltningen i Hagfors menar att det strider mot socialtjänstlagens portalparagraf där det står att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt mot självbestämmande och integritet.

– Vi ser från våran verksamhet väldigt allvarligt på den situation som enstaka individer beskrivit för oss. Det vi har fått höra är att de känner sig tvingade att skriva hyreskontrakt och därmed flytta till Hagfors mot sin vilja, säger Maria Persson, socialchef i Hagfors kommun.

Det finns utsatta i Stockholm som fått hjälp med att hitta hyreskontrakt i orter som Hagfors, och om de inte skriver på hyreskontraktet så förlorar de allt stöd i hemorten.

Enligt Maria Persson så har både lägenheterna och kontrakten som erbjudits varit bristfälliga. Och nu tycker hon att det gått för långt.

– Vi vill uppmärksamma och stötta de individer som är utsatta och känner sig tvingade, säger hon.

Hagfors stadsdelsförvaltning tillbakavisar kritiken och säger att de inte tvingat någon att flytta till Hagfors eller villkorat stöd med en flytt.